«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۲۰, شنبه

تا آقا بیشعور نظام هست، نرمش قهرمانانه هم هست ... ـ بازانتشار

در زیر گزیده ای از گزارشی برگرفته از تارنگاشتِ وابسته به وزارت امور بیرونی «یانکی» ها را آورده ام:
«رییس‌‌جمهور ایران در دیدار با گروهی از ایرانیان سوئیس با اشاره به سخنان بلندپایگان آمریکایی [بخوان: «یانکی»!] درباره ی کوشش برای بُریدن صادرات نفت ایران هشدار داد که ”اگر توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید.“

آقای روحانی روز ۱۱ تیرماه در سوئیس گفت:
”آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی‌فهمند؛ چرا که این اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آنوقت، نفت منطقه صادر شود.

در این زمینه، یک سخنگوی وزارت بیرونی «یانکی» ها گفت که ”ما به هر اظهار نظر مقام‌های ایرانی واکنش نشان نمی‌دهیم.“ از سوی دیگر، حشمت فلاحت‌پیشه، نماینده ی مجلس [فرمایشی] و رییس ”کمیسیون امنیت ملی مجلس“، برداشت دیگری از سخنان رییس جمهور دارد ... وی در گفتگو با ”خبرگزاری خانه ملت“ گفت:
رییس جمهور اظهار داشت که اگر قرار باشد ایران نفت صادر نکند، یعنی شرایط بحرانی حاکم شده و هیچ کشوری نباید اقدام به صدور نفت کند ... منظور رییس جمهور بستن تنگه هرمز نیست، چرا که این موضوع تحت مقررات بین‌المللی بوده و باید رعایت شود.“»*

چنانچه یاوه های میان تهیِ آخوند پفیوز امنیتی در سوییس را کنار کوشش جانکاه نماینده مجلس فرمایشی برای ماسمالی سخنان وی نهاده و دوپهلوگویی بر زبان آمده را با گفته ی چشمگیر و حتا شایانِ درنگِ سخنگوی دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها تراز کنیم، تنها یک آروینِ پیش تر آزموده از آن بدست می آید که یا مانند آنچه زیر برنام «گفتگوهای هسته ای» انجام شد و فرجامی ننگین در پی داشت، تاکنون به «نرمش قهرمانانه» ی دیگری از «آقا بیشعور نظام» انجامیده یا همچنان روندِ خود را که نمی تواند بدون گفتگوهای پُر و پیمان با «یانکی» ها به پیش برود، می پیماید و این هارت و پورت ها و پاسخ های «یانکی» ها از آن سو، تنها برای سرپوش نهادن بر گند و گُه تازه و سیاه کردن توده های مردم ایران انجام می پذیرد. افزون بر این در و آن در زدن های اروپایی، نمودها و نشانه های دیگری از آن میان، رفت و آمدهای آشکار و پنهان با «سلطان کابوس» که در اینجا بیش تر به آن نمی پردازم، این گمانه را نیرومندتر می کند. با آنچه آمد، حتا از زبانِ آن نماینده ی فرمایشی می توان گفت:
تا آقا بیشعور نظام هست، نرمش قهرمانانه هم هست ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷


* برگرفته از گزارش «رییس کمیسیون مجلس: منظور رییس جمهور بستن تنگه هرمز نیست»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!