«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

هر چه شما بفرمایید، همان را می گوییم! ـ بازانتشار

ـ اعتراف می کنی با دشمن همکاری داشته ای؟!

ـ بله، چاره ای نیست؛ اعتراف می کنم ...

ـ از همکاری هایت با دشمن بگو تا مردم آن را بدانند.

ـ به همین شمشیر بالای سرتان که تیزی اش را روی گردنم احساس می کنم، سوگند، نمی دانیم از کدامیک بگوییم. هر چه شما بفرمایید، همان را می گوییم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷


زیرنویس تصویر:
یک ماه پس از بازداشت شماری از کنشگران مدنی در عربستانِ زیر چکمه ی خاندان پلیدِ سعودی، دستگاه دادگستری آن کشور اعلام کرد که بازداشت‌شدگان به همکاری با دشمن اعتراف کرده‌اند.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!