«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۱, پنجشنبه

کون تان گُهی تر از آن است که درباره ی بهبود هوده ی آدمی و پیکار با تروریسم، دهان باز کنید

توده های میلیونی مردم ایران، کوچک ترین نیازی به پشتیبانی دروغین «یانکی» ها و دیگر ششلول بندهای جامعه جهانی ندارند

بنشین سر جایت ننه قلی!۱ اگر راست می گویی، چرا یکماه دیگر به رژیم عربستان و شیخک ها و خرسک ها بخت بمباران بیش تر مردم یمن را دادید تا سپس خوار و زمین خورده پای میز گفتگوی آشتی جان ننه ی خودت، آن ترامپ مادربخطا و دیگر جَک و جانوران آن دَم و دستگاه دوزخی بیایند؟ اینکه رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان در میهن مان، خون توده های مردم را در شیشه کرده، نکته ای ناروشن برای هیچکس نیست؛ ولی کون شما همگی، گُهی تر از آن است که درباره ی بهبود هوده ی آدمی (حقوق بشر) و پیکار با تروریسم، دهان باز کنید و از چنین مانش هایی، چماقی برای سرکوب ایران و دیگر ملت های جهان بسازید. بجز تاریخ "درخشان" راه اندازی کودتاهای پی در پی در بسیاری از کشورهای جهان، واپسین و شاید بهترین گواه کنونی آن نیز یاوه گویی های لات بی سر و پای «یانکی» درباره ی بایستگی پاسداری از پیوندهای دیرینه با رژیم آدمکش، تروریست و تروریست پرور عربستانِ زیر چکمه ی خاندان تبهکار سعودی باشد. افزون بر آنکه سیاست شما که هوچی بازی هایِ هر از گاهیِ آن لات بی سر و پا نیز برای پنهان نمودن آماج های اهریمنی آن بکار گرفته می شود، در کردار کمک های شایان درنگی به پایداری رژیم پلید ایران، شکاندن پیشانی پیکارگران راستین و سپردن نقش جایگزینی دروغین به جریان های مزدوری چون سازمان همچنان نامور به «مجاهدین»، «سرتَنَت جویان» (سلطنت طلبان) و کوتوله ی سرسپرده ای چون «رضا نیم پهلوی» نموده و می نماید.

آزمون های پشت سر نهاده شده از آن میان، پندآموزترین شان در لیبی، توده های مردم ایران و روشنفکران خلقی آن را به اندازه ای بسنده، هشیار نموده تا در پیکار خویش با چنان رژیم تبهکار و ستمگری که توده های گسترده ای از مردم کشورمان را به خاک سیاه نشانده، این آخشیج بازدارنده را نیز بگونه ای باریک بدیده بگیرند. ما نیک می دانیم که چنین سیاست نابکارانه و دورویانه ای بخوبی مورد بهره برداری نابجای رژیم سگ مذهب ایران نیز قرار می گیرد تا چون موشی پرخور و فربه شده، همچنان از ستونی به ستون دیگر بپرد و هستی پلیدش را به بهای بدبختی های بیش تر و سهمگین ترِ مردم ایران پاس دارد؛ و شما امپریالیست ها و همه ی کلان سرمایه داران جهان از هر ملیّتی، درست همین را می خواهید. زنده ماندن چنین موشی که هر بار توسری هایی جانانه نوش جان می کند و زیر بارهای سنگین تر و ننگین تری می رود، برای شما به اندازه ی سودمند است که دست شان را برای سرکوب مردم ایران باز نهاده اید تا بهنگام خویش، آن را نیز دستاویز پیشبرد سیاست های پلید خود قرار داده و برای زیر پا نهاده شدن هوده ی آدمی در ایران، اشک تمساح بریزید. بدیده گرفتن آن آخشیج منفی، بی هیچ گمان و گفتگو، برای همه ی ما هزینه هایی دربردارد. با این همه، باید همواره چشم های مان را باز نگاه داریم تا چنان جایگزین های دروغینی، خود را به جامه ی انقلابیون راستین، نیکخواهان مردم و در دردناک ترین و همزمان ریشخندآمیزترین نمونه ی آن: «هموطن دلسوز»ی پفیوز (با پیشینه ی چپی آبکی) نیارایند و کلاهی گشادتر از اسلام پیشگان فرمانروا بر سر توده های مردم ایران نگذارند.

توده های میلیونی مردم ایران، کوچک ترین نیازی به پشتیبانی دروغین «یانکی» ها و دیگر ششلول بندهای جامعه جهانی ندارند. همین اندازه که در کار مردم ایران چنگ نیندازید و یاوه نگویید، سپاسگزار شما خواهیم بود. در چنان شرایطی، توده های مردم ایران با آزمون های تاریخی دردناک ولی رویهمرفته درخشانی که پشت سر نهاده اند، این رژیم را نیز زودتر از آنچه به پندار آید، سرنگون خواهند نمود. شما درست همین را نمی خواهید؛ زیرا آنگاه دست تان از ایران کوتاه خواهد شد. بگمانم، تنها کار براستی سودمندی که از شما برمی آید، رونمودن حساب های بانکی پر و پیمانِ خرموش های نمازخوان با نام و نشانی و اندوخته ی هر کدام و از آن بهتر، بستن این حساب ها و بازگرداندن شان به رژیم نماینده ی مردم ایران در آینده است؛ ولی شما دروغگویان، همین کار کوچک که چندان زحمتی نیز برای تان ندارد را نیز به انجام نمی رسانید. برای همه تان، پول از هر راهی که بدست آمده باشد، بو نمی دهد۲ دروغ که نمی گویم ننه قلی؟! برای یافتن گواه نیز نیازمند راه دور رفتن نیست؛ همان گفته های رییس جمهور دل انگیزتان درباره ی بایستگی پاسداری از رژیم آدمکش عربستان بس است. این هم تازه ترین سپاس و ستایش وی از چنان رژیم کودک کشی:
«بهای نفت پایین‌تر آمده. بسیار خوب! بسان یک کاهش مالیاتی بزرگ برای آمریکا و جهان. سرخوش شوید! ۵۴ دلار؛ همین تازگی ۸۲ دلار بود. عربستان سعودی سپاسگزارم؛ ولی بگذار بهای آن پایین‌تر بیاید!»۳

ب. الف. بزرگمهر   یکم آذر ماه ۱۳۹۷

پی نوشت:

۱ ـ  «ننه نائورت»، سخنگوی وزارت بیرونی «یانکی» ها دیروز گفت:
«ما به کارهای سختگیرانه بر ضدِّ ایران نیازمندیم تا جلوی دُرُشتی (خشونت) و ترور در بیرون از مرزهای آن گرفته شود و وضعیت هوده ی آدمی (حقوق بشر) درون [کشور] بهبود یابد. ما به پشتیبانی از صدای ایرانیان و برای استوار نمودن پشتیبانی های جهانی، کوشش های خود را پی می گیریم ...»

برگرفته از گزارش «اقدام سخت علیه ایران برای مقابله با ترور و بهبود حقوق بشر است»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، یکم آدر ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ  سخن پرآوازه ی «نرون»، امپراتور سنگدل روم باستان که در دوران فرمانروایی خود برای شاشیدن مردم در آبریزگاه های عمومی نیز مالیات بسته بود و در پاسخِ یکی از سرکردگان مالیات بگیر آن هنگام که به ناشایست بودن گرفتن مالیات از آبریزگاه از دید مردم آن هنگام اشاره نموده بود، گفت:
«پول بو نمی دهد!» (pecunia Non olet)

۳ ـ  برگرفته از گزارش «ترامپ درباره افت قیمت نفت: عربستان متشکرم؛ اما بگذار قیمت پایین‌تر بیاید»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!