«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آبان ۲۹, سه‌شنبه

اینک که بیم برکناری و محاکمه ام می رود ...

کُرّه خرهای تبهکار که می خواهم سر به تن تان نباشد و این را تنها بخاطر توده های مردم ایران، سوریه و حتا خود اسرائیل که «نادان یابو»ی تبهکار بیشرم را نمی خواهند، می نویسم. از دادن کوچک ترین بهانه ای به این مردک برای جنگ افروزی در سوریه که می تواند بی درنگ منطقه بزرگ تری را نیز به آتش بکشد، خودداری کنید! می دانید که پشت وی به «یانکی» ها گرم است و روی پشتیبانی ها و کمک های واپسگراترین رژیم های عرب منطقه، حسابی جداگانه باز کرده است. برکناری دولت وی در اسرائیل، نه تنها بسود مردم آن کشور و منطقه بزرگی پیرامون آن و از آن میان، ایران است که یک تودهنی به دَم و دستگاه جنگ افروز «یانکی» ها و لات بی سر و پای «یانکی» خواهد بود!

جلوی دهان مشتی بوزینه از آن میان، برخی از آن "سرداران" گریخته از میدان جنگ با «صددام» که همگی پیرامون «کیرِ خرِ نظام» جا خوش کرده و هر از گاهی، شعارهای میان تهی سر می دهند را بگیرید! بسود خود شما بیشرف ها نیز هست. «نادان یابو» در خودِ اسرائیل، هر روز بی پشتوانه تر می شود و این نکته که سرپرستی چندین وزارتخانه از آن میان، «وزارت امور بیرونی» آن را بر دوش گرفته و بتازگی با کناره گیری آن یکی گاگول: «آویگدور لیبرمن»، سرپرستی «وزارت جنگ» آنجا را نیز بر دوش گرفته، بخودی خود گواه آن است. این نکته، برخلاف ساده اندیشانی که تنها پدیده را می بینند و به ماهیت آن پی نمی برند، نه تنها نشانه ی نیرومندتر شدن وی نیست که شکنندگی وی و دولت فراراست آن کشور را نشان می دهد؛ دولت و رژیمی که بیش از پیش به پشتوانه ی «یانکی» ها بر سر پاست. بگذارید رُک و پوست کنده بگویم:
هر کُرّه خر، بوزینه یا کیرِ خری که زین پس زبان به یاوه های ضد یهودی باز کند، خواه ناخواه در جایگاه مزدوری بهره کشان جهان برهبری امپریالیست های «یانکی» تمرگیده است.   

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷

* یابو اندیشناک با خود:
اینک که بیم برکناری و محاکمه ام می رود، بیش از هر زمانِ دیگر، نیازمند جنگی جانانه هستم. اکنون که پست وزارت جنگ را نیز در دست گرفته ام، جایی برای درنگ بیش تر نیست ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷

«بنا بر گزارش‌ها از اسرائیل، نتانیاهو روز دوشنبه، ۲۸ آبان ماه گذشته در نشست «کمیته پشتیبانی و هماوندی بیرونی مجلس» کشورش گفته است که روسیه به‌تنهایی، از نفوذی بسنده برای آنکه جمهوری اسلامی از سوریه بیرون برود، برخوردار نیست.» برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!