«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

... خود پاسخگوی شماره ی یکِ این تبهکاری بزرگ خواهی بود!

کیر خر! از بسیار پیش از این روشن بود که تو بی پدر مادرِ دوزیست در همه ی خورد و بردها و چاپیدن های مردم ایران دست داری؛ با این همه، همینجا به تو بیشرف که در جایگاه رهبری ولایتی بی در و پیکر و دزدبازار تمرگیده ای، گوشزد می کنم:
چنانچه «دولت زهدان اجاره ای» و بویژه آخوند بی همه چیزی به نام حسن فریدون که دستش برسد، سرزمین ایران را دودستی به «یانکی» ها پیشکش خواهد نمود و همراه وی، بسیاری از هموندان کلان دزد کابینه اش را به پادافره پولشویی و بیرون بردن انبوهی از سرمایه ی ایران* ـ از آن میان بدست آقازادگان تمرگیده در اروپا و جاهای دیگر ـ برکنار و محاکمه نکنی، خود پاسخگوی شماره ی یکِ این تبهکاری بزرگ خواهی بود! اگر حتا اندکی وجدان داشته باشی که به آن سخت بدگمانم، بجای سپارش های هردمبیل و دوپهلوی همیشگی برای رد پا گم کردن یا فرار از پاسخگویی، اینک تا دیر نشده، زمان انجام چنین کاری است. آنچه پیش و پس از تحریم های همراه با هوچیگری امپریالیست های «یانکی» تاکنون بویژه در همراهی با کشورهای ریز و درشت اروپای باختری به بهانه ی دور زدن تحریم ها و  نیرنگبازی هایی چون «ساز و کار ویژه» رخ داده، جابجایی شمارگان بس سترگی از پول و سرمایه ایران به بانک های اروپایی بوده است و بس! سرمایه هایی که پیدا نمودن ردِّ پایی از آن ها پس از پیمودن روند پولشویی، اگر نگویم نشدنی که بسیار بسیار دشوار خواهد بود و امپریالیست ها از همه گونه ابزارهای اقتصادی و سیاسی بایسته برای رد گم کردن چنین سرمایه های چشمگیری که بویژه دست آن ها را می گیرد، برخوردارند.

کیر خر! هم اینک، بسیاری  از کارگران و زحمتکشان در سرتاسر کشور به شَوَندهای گوناگون و از همه برجسته تر، دله دزدی های کلان و بار زدن شان به بیرون از ایران که پیامد آن، پرداخت نشدن بهنگامِ دستمزدِ ماهیانه و در بسیاری موردها بالاکشیدن هوده ی آنهاست به نان شب نیازمندند. اگر دستکم یکی از دیدگان کورشده ات را برای دیده بانی اوضاع باز نگه داشته ای ـ و می انگارم که چنین است! ـ به اوضاع بس سوزناک کارگران «نیشکر هفت تپه» به عنوان مشتی نمونه ی خروارها نابکاری و تبهکاری بنگر تا شاید اندکی هم شده به ناگواری اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور پی ببری.

کیر خر! بجای «سلطان سکه» و اینا دار زدن، باید در نخستین گام، همه ی کلان دزدان و سوداگران هست و نیست مردم و پولشویان را بی هیچ درنگی دستگیر نمود و به دادگاهی خلقی سپرد؛ کاری که بیگمان از تو کیر خر برنمی آید. با این همه، چنانچه توانستی به چنین کاری سزاوار، درنگ ناپذیر و پسندیده دست یازی از بار گناهان بیشمار خود اندکی کاسته ای؛ وگرنه، کمی که ورق برگردد و بی هیچ گمان و گفتگو برخواهد گشت یا بدست توده های مردم ایران که چندین دهه آن ها را فریفته ای، تکه تکه می شوی یا به سرنوشت «صدددام» بیشرف دچار خواهی شد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

* «هر چه زمان سپری می‌شود، تعلل اروپایی‌ها در قبال همکاری عملی با ایران نمایان [تر] می‌شود؛ در زمانی که باید اتحادیه اروپا مناسبات مثبتی را با ایران پیش ببرد، ما می‌بینیم که یک نگاه ملی در این شرایط در اتحادیه اروپا حاکم می‌شود و کشور‌های عضو سعی می‌کنند کشور خودشان را درگیر میزانی کانال مالی با ایران نکنند که این از جمله مواردی است که سوالات جدی در ایران ایجاد کرده است. عملا هنوز اتفاقی در محاسبات ایران و اتحادیه اروپا نیفتاده است و حتی آنچه که مشهودتر است پیگیری سیاست‌های منفی است که عملا مناسبات بین ایران و اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کند ... مناسبات با اتحادیه اروپایی همواره مناسبات لوکسی بوده و در عمل اثری عملی برای مقابله با تحریم‌های ایران نداشته است.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرمایشی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی «خبرگزاری میزان»  ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!