«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آبان ۲۳, چهارشنبه

انساندوستی در برابر دریافت گاز و برق و اینا!

می بینی کیر خر؟! انساندوستی در برابر دریافت گاز و برق و اینا!* باز هم برو کُلّی پول بادآورده را برای «حشره شعبی» هزینه کن تا مردم کردستان را بگزند! یادت نرود مردک پفیوز! همین بندپایان، در فرجامِ کار بجان مردم ایران نیز خواهند افتاد؛ این خط و این نشان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

* «دو بلندپایه ی عراقی روز چهارشنبه، ۲۳ آبان‌ماه، گفتند که عراق با ایران همداستان شده اند تا در برابر کالاهای خوراکی و انسان‌دوستانه، از ایران گاز و برق دریافت کند ... بتازگی گفته شد که دولت سوییس، سرگرم گفتگوهایی با «تهران» و «واشینگتن» درباره ی گشایش کاریزی بانکی برای فروش کالاهای انساندوستانه به ایران است.»

برگرفته از گزارش «موافقت ایران با دریافت مواد غذایی در ازای صدور برق و گاز به عراق»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!