«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۶, سه‌شنبه

شما نیز بهانه را از دست دشمن بگیرید! کار دشواری نیست ...

مگر آن وزیر خبرچین با بهره وری نابجا از یاوه گویی های پی در پی و گوش آزارِ «کیرِ خرِ نظام» درباره ی «دشمن» با این دستاویز که «... بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری ها خواهد گرفت.»۱، چندین  قرارداد پایمال کننده ی هوده ی فرمانروایی ملی۲ را به آن مجلس فرمایشی و گوش بفرمان، نچپاند؟۳ خوب! شما نیز با دادن هوده های پرداخت نشده و برآوردنِ دیگر خواست های کارگران که هیچکدام شان زیانی به گاو و گوسپند نظام سگ مذهب نخواهد زد و نیز جبران زیان هایی که به زندگی شان زده و برخی از کارگران آنجا و حاهای دیگر را به خودکشی و خودسوزی واداشته اید، بهانه را از دست دشمن بگیرید؛ بگمانم کار دشواری نیست و دولت هم نمی تواند ادعای بی پولی کند. افزون بر آنکه میانِ گرفتنِ چنین بهانه ای از دست دشمن با آن یکی که «سیّدِ از خر جسته» به شما و مردم ایران چپاند از زمین تا آسمان راه است؛ هم الله را خوش آید و هم کارگران به نان و نوایی خواهند رسید. درست می گویم یا باز هم دستاویزی دیگر از تُنبانِ این و آن، بیرون خواهی کشید؟

ب. الف. بزرگمهر    ششم آذر ماه ۱۳۹۷

پی نوشت:

۱ ـ «سه لایحه‌ای که باقی مانده، برای منافع کشور و شفاف سازی و مقابله با ایران هراسی‌های دروغین در دنیا انجام شده. مفید می‌دانیم این لوایح در تمامی سطوح از جمله دبیرخانه شورای امنیت ملی بطور ریز بررسی شود. منافع آن، برای ایران قابل توجه است و  یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری ها خواهد گرفت.
...
مقام معظم رهبری [... که بر ریش خرش باید رید. زنده یاد عشقی] هم این موضوع را به مجلس واگذار کردند و امیدواریم در این فاصله، مجلس با این اقدام مهم و اساسی یک بهانه بی دلیل را از آمریکا و کشورهایی که خودشان بزرگترین حامیان تروریسم هستند بگیرد. امروز خبرها را ببینید که اسراییلی‌ها بیشترین حمایت را از گروه‌های تروریستی در سوریه کرده است؛ قبلا می گفتند فقط بیماران خود را به آنجا برای مداوا می برند؛ اما الان معلوم شده هم حمایت مالی و هم تسلیحاتی و لجستیکی داشته‌اند و حالا مدعی جمهوری اسلامی شدند که با شفافیت در مقابله با تروریسم عمل می کند؛ آنها خودشان تروریسم و حامیان بزرگ آن هستند و جمهوری اسلامی این بهانه را نیز از آنها خواهد گرفت [هماوندی میان گوز و شقیقه را می بینید؟!] «خبرگزاری برنا»   ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
(با اندک ویرایش درخور تنها در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی ها و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ برای جلویگیری از برداشت نابجا، آماج سخنم از «هوده ی فرمانروایی ملی» به هیچ رو، رژیم زنهارخواه، تبهکار و ضدِّ ملی کنونی نیست. بگونه ای دربرگیرنده، آینده را می گویم؛ درست بسان قراردادهای ننگین نامور به «گلستان» و «ترکمانچای» در دوره ی قاجار که تاکنون و شاید برای همیشه به ریش ایران بسته شده و سویه ای تاریخی یافته است.  ب. الف. بزرگمهر 

۳ ـ بماند که «کیرِ خرِ نیرنگباز نظام»، خود پیش تر زیر بار این قراردادها رفته و با آن ها زیرجلکی همداستانی نموده بود و نباید همه ی کوسه کوزه ها را سر این خبرچین فرومایه شکاند.

زیرنویس تصویر:
«دشمن در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالبات‌شان، بستر و بهانه‌ای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی نظمی در کشور شود.» گفته های یکی از برادران تازی ـ انگلیسی تمرگیده در جایی، میانه ی هِرَم نظام سگ مذهب که فرنام «گربه مرتضا علی نظام» را بکونش بسته ام (تصویر پیوست) ب. الف. بزرگمهر، برگرفته از «ایسنا» پنجم آذر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!