«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۱, پنجشنبه

دربند نگاه داشتن آن کارگران از هیچ شوند منطقی و قانونی برخوردار نیست

موش های کوته بین! سود چنین رویکردهای ضد کارگری و سیاست هایی بس نابخردانه، سرراست به جیب امپریالیست های «یانکی» و مزدوران منطقه ای آن، برای جدا کردن خوزستان از جاک ایران خواهد رفت. (گزارش زیر)

بیشرف ها! چنانچه به خواست های قانونی توده های مردم ایران و از آن میان، کارگران زحمتکش و رنجدیده ی «نیشکر هفت تپه» تن ندهید، بیم تکه تکه شدن ایران را افزایش داده و همراه با آن، نابودی ناگزیر خود را پیش انداخته اید. نادرست بودن چنین سیاست کوته بینانه ای را درباره ی آموزگاران گواه بودید. بجای هر یک از آن آموزگاران پیشرو که بزندان انداخته و بر رنج خانواده ی بزرگ ایران افزوده اید، شمار انبوه تری از آموزگاران در همه جا پای به میدان نهادند. سیاست سرکوب توده های مردم ایران از مدت ها پیش شکست خورده است و شما کوته بینانی که تنها به بهره وری های آنی خود می اندیشید، همان شاخه ای را می بُرّید که روی آن تمرگیده و مردم ایران را می چاپید.

مادربخطاهای نسناس! اندکی هم شده، در پرخوری درنگ نموده، سرتان را کمی بالا بیاورید تا شاید چشم انداز نه چندان دورِ اوضاع ناگوار و تلخی که پدید آورده اید را ببینید. چنانچه پای امپریالیست ها به ایران گشوده شود، بجز نورچشمی ها و مزدوران اسلام پیشه ی خود که بهنگام خواهند گریخت، سایرین را برای خشنودی مردم نیز شده از میدان خواهند روفت. بسود خود شما نیز هست که نه تنها هوده ی کارگران نیشکر هفت تپه و سایر کارگران کشور را بی هیچ درنگ و اگر و مگری بپردازید که واماندگی در پرداخت ها و زیان های بزرگی که به زندگی تک تک شان زده اید را نیز جبران کنید.

وقت برای شما مادربخطاها با همه ی پشتیبانی های پنهان و آشکار و باید افزود: آبزیرکاهانه ی امپریالیست های «یانکی» و اروپایی و ریزه خوارانی چون رژیم مافیایی روسیه، تنگ است! کاری نکنید که بجای پرخاش آشتی جویانه و قانونیِ کارگران و زحمتکشان با شورش پرهرچ و مرج توده های ستمدیده و گرسنگان برهبری «لُمپن پرولتاریا» روبرو شوید و همه ی ایران را به باد دهید!

آن کیر خر اندرزگو و مشاوران یکی از دیگری پفیوزتر وی، کوته بین تر از آنند که می پندارند با بازداشت و زندانی کردن نمایندگان کارگران و زحمتکشان خواهند توانست آرامش گورستان مورد نیاز خویش را فرمانروا نمایند. 

ب. الف. بزرگمهر   یکم آذر ماه ۱۳۹۷

***

علیرغم انجام تشریفات قانونی، کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد نشدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم انتشار اخبار آزادی ۴ کارگر بازداشتی نیشکر هفت‌تپه، فرزانه زیلابی (وکیل این کارگران) از مخالفت نهایی با این آزادی خبر داد.

وی گفت: علیرغم تبدیل قرار بازداشت به کفالت و انجام همه تشریفات قانونی، دادگاه شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش با آزادی 4 کارگر بازداشتی هفت تپه مخالفت کرد.

وی در ارتباط با دلیل ممانعت از آزادی گفت: به اطلاع اینجانب رساندند که تبدیل قرار بازداشت به کفالت به خاطر اتهامِ «اخلال در نظم» بوده‌است و این چهار کارگر بازداشتی اتهام امنیتی دیگری نیز دارند که هنوز تعیین تکلیف نشده و باید تا زمان تکمیل تحقیقات در بازداشت بمانند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در آخرین لحظه با آزادی کارگران مخالفت شده‌ است، افزود: همه کارگران از قرار آزادی همکارانشان خوشحال بودند که ناگهان این اتفاق ناگوار رخ داد و همه را متاثر کرد.

زیلابی تاکید کرد: آنطور که به نظر می‌آید، این کارگران باید فعلا در بازداشت بمانند ولی ما به پیگیری‌های قانونی برای آزادی آنها ادامه خواهیم داد.

«ایلنا»   ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!