«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آبان ۳۰, چهارشنبه

پستان به تنور چسباندن هایی برای دستیابی به بهره ای دندانگیرتر

آنچه می نویسم، تنها بر بنیاد گفته های مردکی با نام خانوادگی شگرف و بگمانم پوششیِ «بعیدی نژاد»، یکی از نخودچی کشمش های هموند در گفتگوهای نامور به «هسته ای» که سپس به عنوان سفیر رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان در انگلیس گماشته شد، نیست. وی در «توئیتر» خود نوشت:
«مسوولین ذیربط سال‌هاست با رصد مبادی قاچاق، اطلاعات دقیقی در خصوص میزان پولشویی سودهای غیرقانونی که وارد چرخه اقتصادی می‌شوند، در دست دارند. در ایران، قاچاق مواد مخدر سالانه سه میلیارد دلار، قاچاق سالانه کالا و ارز ۱۲.۶ میلیارد دلار و قاچاق سوخت، چهل میلیون لیتر در روز اعلام شده‌اند.»۱

به شَوَند برجستگی جُستار دزدی های میلیاردی ارزی۲ که ناگوارترین پیامد آن، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم پیش از آن است، شمار بیش تری از گزارش ها پیرامون درگیری گروهبندی های درون هِرَم نظام و هوچی بازی های بیش تر پوشیده شان را در روزهای گذشته خوانده ام. چنین دزدی های کلانی که همچنان زیر پوشش «ساز و کار ویژه» با اروپا و راه های دیگری که از آن میان، آخوند پفیوز امنیتی، ناخواسته به آن اشاره نمود،۳ آنچنان آشکار است که به هیچ رو نمی توانند روی آن سرپوش بگذارند. به این ترتیب به بازگویی و گواه گرفتن سایر اینگونه گفته ها نیازی نمی بینم و تنها به دو نتیجه گیری زیر بسنده می کنم که هر دوی شان، کم و بیش شناخته شده اند و سرشت رژیمی ضدِّ ملی، ضد ایران و ایرانی و نیز ضدِّ زندگی که توده های گسترده ای از مردم ایران را به گرسنگی کشانده، بیش از پیش نشان می دهد:
الف. پستان به تنور چسباندن های این و آن اسلام پیشه ی سگ مذهب با نادیده گرفتن اینکه سر در آخورِ کدام گروهبندی دارند و تا چه اندازه به «ریسمان الهی» که همانا تخم های «کیرِ خرِ نظام» است، چنگ انداخته اند، نه بر سر پشتیبانی از بهره وری های توده های میلیونی مردم ایران ـ یا حتا آنچه «منافع ملی» خوانده می شود ـ که بر سر دستیابی به بهره ای دندانگیر یا دندانگیرتر از آن چپاول های سترگ است؛ و
ب. با افزایش گرایشِ های ضدانقلابی در روندی واپسگرایانه و کاهش بیمانندِ پشتوانه ی اجتماعی، وابستگی رژیم سگ مذهب به کشورهای امپریالیستی، شتاب باز هم بیش تری یافته و تا اندازه ای، شاید هنوز نه آنچنان چشمگیر، در چارچوب دوگانه ی گروهبندی های همچشم اروپایی (بویژه چون گذشته ای دورتر، انگلیسی) و «یانکی» خودنمایی می کند.۴

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از «خبرخوانِ» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷

۲ ـ «درحالیکه بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اثر بی تدبیری یا خیانت به برخی افراد و رانت خواران داده شد و در حالیکه چند صد میلیون دلار ارز مسافرتی به سفرهای خارجی معمولی و تفریحی توسط دولت اختصاص یافت، متأسفانه دولت رفتاری حقارت آمیز با زائران اربعین به نمایش گذاشت ... توقع مان این است کسانی که ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را ضایع کردند و کسانی که ده‌ها تُن سکه را در این مدت ضایع کردند و ملت ایران را از لحاظ مالی ضعیف کردند و در مدت حدود ۸ ماه ثروت ملت ایران را به یک سوم کاهش دادند، توسط قوه قضاییه تحت تعقیب کیفری قرار گیرند» از گفته های محمد دهقان، نماینده ی چناران، در سخنرانی میان دستور خود در نشستِ مجلس فرمایشی، یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ («خبرگزاری فارس»  ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷)

۳ ـ «رییس جمهور عنوان کرد که ما علامت بسیار روشن و قاطعی به آمریکا دادیم که نفت مان را می‌فروشیم و روابط مالی‌مان را با دنیا حفظ می‌کنیم. آنها هرکاری بکنند، آنقدر راه برای فروش نفت داریم که تحریم آنها بی‌اثر شود. معنی این صحبت آقای رئیس جمهور این است که جز راه‌های رسمی برای فروش نفت و واردات ارز ناشی از آن، راه‌های غیر رسمی نیز وجود دارد که ما در صورت لزوم از آن راه‌ها نیز استفاده می‌کنیم.» (همانجا)

۴ ـ بسان دوران پس از پیروزی کودتای انگلیسی ـ «یانکی» سال ۱۳۳۲، همچشمی میانِ گروهبندی های وابسته به امپریالیست های کهنه و نو افزایش یافته است؛ با این جداگانگی که این بار به شَوَند بحران فراگیر و همچنان پایدار اجتماعی، شناخت خوب نسبی توده های مردم از دشمنان طبقاتی درون و بیرون ایران و بویژه هستی کارگران و زحمتکشان در میدان نبرد طبقاتی، آن همچشمی ها پوشیده تر است و در چارچوب "همکاری های برادرانه" زیر چتر اسلامی دروغین، انجام می پذیرند؛ بویژه آنکه پشتوانه ی اجتماعی این رژیم ددمنش با همه ی نیرنگبازی ها و بزرگنمایی های رسانه ای اش، بس کم دامنه تر و نازک تر از پشتوانه ی اجتماعی رژیم گوربگور شده ی پادشاهی در آستانه ی سرنگونی آن است؛ رژیمی پوشالی و سزاوار سرنگونی!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!