«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه

گزارشی سفسطه آمیز با آماج پوشش سیاست های امپریالیستی!


از یورش نظامی اسرائيل به ايران پشتيبانی می‌کنيم

وليد پور طلال، پسر کوچک خاندان سعود و توانگرترین عرب در جهان، اعلام کرد که «عربستان سعودی، عرب‌ها و مسلمانان سنی از یورش نظامی اسرائيل به ايران برای نابود ساختن [نابود نمودن یا نابود کردن درست است!] برنامه هسته‌ای اين کشور پشتیبانی می‌کنند.»

وليد پور طلال که با «شبکه تلويزيونی بلومبرگ آمريکا» گفت‌و‌گو می‌کرد، تأکيد نمود:
«سنی‌ها به‌دليل اين‌که دشمن شيعيان و ايران هستند از چنين یورشی پشتیبانی می‌کنند.»

اين شاهزاده سعودی با بيان اين‌که «عربستان خطر را از سوی ايران می‌بيند و نه اسرائيل»، افزود: «عربستان سعودی، عرب‌ها و مسلمانان سنی همداستانی خود با یورش نظامی اسرائيل به ايران را آشکارا نشان نمی دهند؛ ولی در ديدارهای پنهانی آن را بر زبان نمی آورند.» وی، همچنين باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا را به‌دليل دستيابی به توافق هسته‌ای با ايران به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و او را «عروسک خيمه‌شب‌بازی در دستان ايران» نامید که «مايه شرم بنيامين نتانياهو» نخست ‌وزير اسرائيل شده است.

به‌گفته ی «جفری گُلدبرگ»، روزنامه‌نگار «شبکه بلومبرگ» که با وليد پور طلال گفت‌ و گو نموده، وی همچنين گفته است:
«اسرائيل و عربستان سعودی نگران آن هستند که اوباما بيش از پيش، طرف اين را بگيرد.»

برگرفته از تارنگاشت: «رادیو زمانه» وابسته به دولت هلند

این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:
با نادیده گرفتن کوته فکری یا بازارگرمی فریبکارانه ی پسر خاندان سعود، بزرگنمایی چنین گفته های برانگیزاننده از سوی تارنگاشتی وابسته به محافل امپریالیستی باختر از زبان یک شبکه ی خبری وابسته دیگر که همان سیاست ها را پی می گیرد، چشمگیر است. پوشش خبری و دستچینی "خبر"ها در کنار یکدیگر بگونه ای است که از یک سو در بزرگنمایی توافقی ننگین بر ضد منافع ملی ایران و وارونه وانمودن آن به سود منافع ملی ایران می کوشد و از سوی دیگر با فروکاستن سیاست بخوبی برنامه ریزی شده ی امپریالیست های «یانکی» و همدستانش در چارچوب بسیار تنگ هماوندی های فردی و بزرگ نمایی نقش اوباما که گویا «عروسک خیمه شب بازی» رژیم تبهکار و نادان ایران شده و نگرانی آن دو کشور پلید و سیاستمداران مزدور و خودفروخته شان را برانگیخته بر روی سیاست چنگ اندازی امپریالیست ها بر منطقه خاورمیانه و بویژه کشور ما ایران پرده می افکند.   

ب. الف. بزرگمهر  ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲

افزوده:
از فعل «ساختن» به عنوان «فعل کمکی» باید با باریک بینی بیش تری سود برد! نادرست ترین و ناشایست ترین آن ها، «نابود ساختن» است که آمیزه ای بسیار ناهمتا (متناقض) از «نابودی» و «ساختن» است.

ب. الف. بزرگمهر  ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!