«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۲۴, یکشنبه

شتاب رویدادها چه زود صورتک ها را از چهره های پلید کنار می زند ...


آدمی با باورهای مذهبی است؛ تصویری از «عالیجناب بوقلمون» درج کرده و نوشته است:
«آیت الله کم نمیاره ... وقتی هیچی برای گفتن نداره و اینطوری از دوستان آمریکایی رو دست خورده ... میگه:
”بعضی می خواهند توافق ژنو را به هم بزنند؛ اما باید بدانند مردم به آنها اجازه چنین کاری نخواهند داد. اوباما هم در آمریکا از سوی افراطیون در رابطه با این توافقنامه در فشار است و افراطیون در دو طرف فکر می کنند، جنگ تنها چیزی است که می تواند مشکلات را حل کند.“
الان یعنی مردم ایران با اوباما یک درد مشترک دارند: افراطی ها!»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

تنها او نیست؛ دیگرانی نیز در میان نیروهای مذهبی فریب خورده هستند که گام به گام ولی با شتابی باورنکردنی، ماهیت زشتخویان و دزدان و همدستان اهریمنان را درمی یابند و در راه شناخت بازهم بهتر و باریک بینانه تر «حق از باطل» و دریافت نبرد طبقات اجتماعی ناسازگار با یکدیگر که مرز نمی شناسد، گام برمی دارند.

با خود می اندیشم:
شتاب رویدادها چه زود صورتک ها را از چهره های پلید کنار می زند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!