«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۱۰, سه‌شنبه

آقا! این یکی را چند کیلو برایش بکشیم؟


امیر محبیان عباراتی را از آیت الله خامنه ای ... درباره رفتارها و سخنان آقای علی مطهری نقل کردند که در نوع خود شنیدنی است. وی می گفت: 
چندی قبل برخی افراد فهرستی از مواضع خاص و شاذ آقای علی مطهری را خدمت مقام معظم رهبری ارائه می کنند.

ظاهرا آیت الله خامنه ای کریمانه لبخندی می زنند و به آن افراد میگویند:
در مورد مواضع سیاسی و اجتماعی آقای علی مطهری زیاد حساسیت نشان ندهید. موضع گیری های ایشان در حوزه های «سیاسی و اجتماعی» مشابه موضع گیری های «سیاسی و اجتماعی» مرحوم پدرشان، شهید استاد مطهری، فراز و فرودهای تندی دارد. به عنوان مثال شهید مطهری گاهی اوقات، آنچنان با عبارات مبالغه آمیز از دکتر شریعتی تمجید می کرد که همه مخاطبان مبهوت می شدند و در مقابل، مدتی بعد ، آنچنان علیه دکتر شریعتی موضع می گرفت که گویی در مورد فردی خارج از شریعت اسلام سخن می گوید! 


از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پیرایش درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!