«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۱, دوشنبه

بیانیه گروهی از زندانیان زن چپ درباره ی دور دوم گزینش فرمایشی جمهوری اسلامی

ما زنان چپ محبوس در زندان اوین بدیهی است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده و نمی‌کنیم؛ چرا که:

ـ  این قبیل انتخابات تلاشی است مذبوحانه برای نجات حکومتی مستاصل که دیگر مشروعیت خود را از دست داده است؛

ـ  کاندیداهای انتخاباتی به مانند هر دوره دیگر نماد پوسیدگی این رژیم فاشیستی هستند؛

ـ  این انتخابات به مانند هر انتخابات دیگر در نظام‌های سرمایه داری به این معناست که تنها زمانی به مردم “حق انتخاب” داده می‌شود که از میان ستمگران یکی را “انتخاب” کنند تا برای چند سال دیگر نظم مستقر ارتجاعی را تداوم بخشند؛

ـ  ما معتقدیم رهایی نه از طریق صندوق‌های رای بلکه فقط به دستان خودمان و از طریق مبارزه‌ی آگاهانه علیه هر شکلی از استثمار، ستم و تبعیض میسر است.

آنیشا اسداللهی

ریحانه انصاری‌نژاد

هستی امیری

گلرخ ایرایی

ناهید تقوی

ناهید خداجو

نسرین خضری جوادی

فرح نساجی

مریم یحیوی

برگرفته از «تلگرام»   ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!