«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۱۴, شنبه

درسته ریشت دراومده؛ ولی هنوز بچه ای

بیا این هم پوشه ی باشگاه؛ همه چی توش نوشته شده. خوب بخونش و اگه دلت خواست، می تونی بالای تختخوابت هم آویزونش کنی؛ ولی تا اونوخت که بتونی پاتو تو باشگاه بذاری، هنوز راه درازه؛* درسته ریشت دراومده؛ ولی هنوز بچه ای. باید بزرگ تر بشی و کمی پا به سن بذاری. تا اونوخت وظیفه ی اخلاقی همه ی ماست که از تو نگهداری کنیم و راه و چاه نشونت بدیم.

از زبان بانو هیتلرنژاد:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

* «من بر این باورم که نه تنها از دیدگاه دوربردی (استراتژیک) بسود ماست که کاریای هنجارین (وظیفه اخلاقی) ماست که دورنمای پیوستن آنها به ꞌباهماد اروپاꞌ را فراهم کرده و راه بسوی باهمادمان را سنگفرش کنیم. این باید آرنگِ (شعار) ما باشد: پشتیبانی از اوکراین در گذارش بسوی ꞌباهماد اروپاꞌ این باری [بر دوش ما] نیست؛ این پایبندی (مسوولیت) تاریخی ماست» از گفته های «اورسولا فن در لاین»، پنجشنبه ی گذشته در «انجمن براتیسلاوا» (اسلواکی)

«فون در لاین» با این همه، بر این نکته پافشرد که «کیِف» باید همچنان استانداردها و اگر و مگرهای (شرایط) یک هموندِ «باهماد اروپا» را پاس دارد (رعایت کند) ؛زیرا در روند پیشرفت، «نه کارت بازی همه کاره ای (wild card) و نه راه میانبری» هست. (همانجا)

مِهتَرِ جمهور: «ولودیمیر زلنسکی» [بخوان: الف بچه ی یهودی!] گفته بود که کشورش جایگاهی در میان هموندان «باهماد اروپا» دست و پا کرده و می باید در یک روند پرشتاب پذیرفته شود.

گزیده ای برگرفته از یک گزارش در «آرتی»  ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!