«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ مرداد ۱۴, شنبه

بیانیه ی ۱۳۰ تن از کنشگران کارگر و آموزگار در پرخاش به بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر کنشگران

بازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان و تداوم تعقیب قضایی و حبس سایر فعالین را محکوم می کنیم.

صبح پنجشنبه ۵ امرداد، اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق و عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که پس از اعتصاب غذای سخت ۳۸ روزه درمرخصی بسر می برد از مقابل منزلش توسط مامورین امنیتی به شیوه ای غیرمعمول و دور از شان و منزلت و جایگاه معلمین، بازداشت ومجددا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردید.

بازداشت مجدد و بازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان، ادامه حبس معلمان حق طلبی همچون محسن عمرانی، تبعید علی اکبرباغانی و فشار بر بهشتی و جعفر عظیم زاده فعال کارگری، صدور ۹۱ روز حکم تعلیقی بمدت سه سال برای طاهر قادر زاده و یکسال تعلیقی برای رضا مسلمی درچارچوب فشار بر فعالین صنفی و تعرضی گسترده به منافع معلمان و کارگران برای به سکوت وادارکردن و تمکین آنان به شرایط سخت و مشقت باری است که هر روزه به آنها تحمیل می شود و زندگی را برای آنها سخت و طاقت فرسا کرده است.

بدین جهت ما معلمان و کارگران درگروه ۱۹ اسفند، دفاع از عبدی و سایر عزیزان دربند و تحت فشار و محرومیت را دفاع از معیشت و بهبود شرایط زندگی همه مزدبگیران جامعه می دانیم که مورد تعرض بی مهری مسوولان قرارگرفته اند .همسرنوشتی مشترک همه معلمان، کارگران و مزدبگیران ما را در دفاع برای آزادی این معلم مقاوم و مطالباتش مصمم تر می کند.

ما بخشی از این مزد بگیرانی هستیم که صدای حق طلبانه و مطالبه گری خودمان را که امروز برای دفاع از سطح معیشت و بهبود شرایط زندگی مان تلاش کرده و متحمل هزینه های سنگینی می شوند را انعکاس می دهیم.

حضور موثر همه تشکل های مستقل کارگری و بویژه کانون های صنفی معلمان در سراسر کشور برای محکوم کردن و جلوگیری از ادامه این فشارها و اعمال محدویت ها و تلاش همه این تشکل ها بمنظور ایجاد شرایط ایمن و آزادانه برای فعالیتهای صنفی جهت پیگیری مطالبات حق طلبانه معلمان و کارگران و همه مزدبگیران جامعه به امری عاجل و حیاتی برای ادامه زندگی مان تبدیل شده است.

همانگونه که مرخصی و آزادی موقت اسماعیل عبدی حاصل ایستادگی و مقاومت این معلم برجسته و مبارزات و حمایت های گسترده معلمان و کارگران ایران و پشتیبانی سازمان های مستقل بین المللی بود، اینک نیز آزادی دوباره اسماعیل عبدی در گرو حمایت های ما معلمان و کارگران و افکار عمومی جامعه ایران و وجدانهای آگاه و بیدار در سرتاسر جهان است.

اسماعیل عبدی از فعالین برجسته و محبوب جنبش صنفی معلمان ایران همراه با محسن عمرانی و سایر فعالین تحت فشار، هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانشان و دفاع از حق یک زندگی انسانی مطابق استانداردهای بشر امروزی برای ما و فرزندان این جامعه مرتکب نشده اند.

ما اعضاء گروه ۱۹ اسفند در جلسه هم اندیشی مورخ ۸ امرداد با حضور سرکار خانم منیره عبدی، همسر آقای اسماعیل عبدی، ضمن قدردانی از حمایت های بموقع و بیدریغ همه تشکل های مستقل کارگری و معلمان که ازنخستین دقایق بازداشت مجدد اسماعیل عبدی در کناراین خانواده و همکاران حضوری موثر و پرشور داشته اند، سپاسگزاری می نماییم و ضمن اینکه لحظه ای در حمایت برای رهائی اسماعیل عبدی و محسن عمرانی و لغو احکام قادر زاده، مسلمی و عظیم زاده و حمایت از معلمان و کارگران دربند و تحت فشار دریغ نخواهیم کرد. همه تشکل های صنفی معلمان، کارگران، دانشجویان، نهاد های اجتماعی مدنی، شخصیت ها و سازمان های مستقل بین المللی را برای کمک به پایان دادن به ادامه این وضعیت غیر قابل قبول فرا می خوانیم؛ و تلاش های ما تلاش و کنشی است صنفی و از تلاش های صنفی حق طلبانه معلمان و کارگران همواره حمایت می نماییم.

برگرفته از تارنگاشت «اتحاديه آزاد کارگران ایران» در پیوند زیر:
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6300

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!