«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

آن ها هیچگاه از کم ترین سنگینی برخوردار نبوده اند!

تارنگاشت مزدور و دروغگوی وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها، چندین روز پیش در میان دروغگویی ها و آسمان ریسمان بافتن های فراوان به نکته ای شایان درنگ نیز اشاره نموده بود:  
«در خود کره جنوبی از یکسو حزب های ناهمداستان، همراه با انتقاد از دولت در مورد ”از دست دادن سنگینی خود در بحران کنونی“ خواستار برگزاری نشست و آگاهی رسانی درباره ی خرده ریز کارهای احتمالی هستند. از سوی دیگر، شماری از تحلیلگران والارتبه تر خواستار همکاری با چین و روسیه برای برپایی گفتگو با ”پیونگ‌یانگ“ [بخوان: جمهوری دمکراتیک خلق کره!] شده‌اند.»۱

 باریک تر که نگریسته شود، سخن بر سر از دست دادن سنگینی در کار نیست و نمی تواند باشد؛ زیرا نه رژیم مزدور و دست نشانده ی «یانکی» ها در بخش چنگ اندازی شده ی سرزمین کره از کم ترین سنگینی برخوردار است و نه هیچکدام از حزب ها و مزدوران و تبهکاران گوش بفرمان «یانکی» ها در آنجا. تنها چیزی که رخ داده و نبود سنگینی را آشکارا به نمایش نهاده، بحران دامن گستری است که زمینه ساز و پیگیر آن، امپریالیست های «یانکی» و دولت فراراست آن بوده و دولت پوشالی دست نشانده ناگزیر به پیروی بی چون و چرا از آن است؛ پوشالی که با هر سرفه یا گوز «یانکی» ها به سویی پرتاب می شود. گواه آن نیز رزمایشی است که فردا قرار است، برگزار شود و از آن میان، هفده هزار و پانصد نیروی ارتش «یانکی» ها به نمایش نیرو در برابر «جمهوری دمکراتیک خلق کره» دست خواهند یازید؛ نمایش نیرویی بس برانگیزاننده و تبهکارانه که روزنامه ی رسمی «جمهوری دمکراتیک خلق کره» آن را بدرستی با «ریختن بنزین بر آتش»۲ همانند دانسته و درباره ی «پله ای مهارنشدنی از یک جنگ هسته‌ای»۳ هشدار داده است.

«یک روز پیش از اعلام ”پنتاگون“ در هماوندی با برگزاری رزمایش، ”مون جه‌ این“، رییس‌جمهوری پوشالی و دست نشانده ی بخش چنگ اندازی شده ی سرزمین کره، گفته بود که «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] پذیرفته‌ است بدون خشنودی کره جنوبی دست به هیچ اقدام نظامی علیه کره شمالی [بخوان: «جمهوری دمکراتیک خلق کره»!] نزند.»۴ سه روز بیش تر بدرازا نکشید تا تراز گفته هایی که برای خودی نشان دادن و نمایش سنگینی آن رژیم پوشالی از دهان «آقای مورچه» بیرون آمده بود، روشن شود.

ناگفته نگذارم که رفتار کاسبکارانه ی «کاسه بشقاب های فروش های چینی» و رژیم مافیایی روسیه در سود نبردن از هوده ی «وتو» برای جلوگیری از محکومیت «جمهوری دمکراتیک خلق کره» در شورایی پوشالی نامور به «شورای امنیتِ» سازمانی از آن پوشالی تر به نام «سازمان ملت های یگانه»، امپریالیست های «یانکی» را در برداشتن گام های یورشگرانه ی بزرگ تر گستاخ تر نمود؛ رفتاری ناروا که دود آن به چشم خودشان نیز خواهد رفت؛ آن ها نیک می دانند و نمی توانند ندانند که «جمهوری دمکراتیک خلق کره» در آن منطقه از جهان، جلوترین سنگر بازدارنده است. بکار گیری تحریم ها که از هم اکنون با رفتار ناروا و بیشرمانه ی «کاسه بشقاب های فروش های چینی» در جلوگیری از داد و ستد ذغال سنگ و خودداری از خرید آن از «جمهوری دمکراتیک خلق کره» در دست انجام است، افزون بر تحریم های دیگر از سوی امپریالیست های اروپایی و فشار نظامی و سیاسی و ... بسان آن است که همان آن که گلوی کسی را گرفته، سخت می فشاری به وی بگویی:
تو زمانی که جلوی من زانو نزده ای، باید با این گلوگیری خو بگیری!۵

آن کشور و مردم سرفراز آن، هم اکنون با چنین اوضاعی دست بگریبانند. باید از هر باره به یاری شان شتافت! سخن را کوتاه می کنم: بگمانم هر آدمی که حتا ذرّه ای وجدان دارد، درمی یابد چه می گویم!    

مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر امپریالیست های «یانکی»، همدستان و مزدورانش در سرتاسر جهان!

زنده و پایدار باد «جمهوری دمکراتیک خلق کره»!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ امرداد ماه ۱۳۹۶

متن های برگرفته، همگی از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و گاه پاکیزه و بازنویسی شده اند؛ برجسته نمایی های متن ها و افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «توافق واشینگتن و سئول برای شفافیت در مورد اقدامات مربوط به کره‌شمالی»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۶

۲ ـ  برگرفته از گزارش «کره شمالی: رزمایش آمریکا و کره جنوبی ”ریختن بنزین بر آتش“ است»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۲۹ امرداد ماه ۱۳۹۶

۳ و ۴ ـ همانجا

۵ ـ «با بکارگیری این تحریم‌ها انتظار می‌رود یک سوم درآمد سالانه ی سه میلیارد دلاری کره شمالی کاهش یابد و مناسبات مهم اقتصادی آن کشور با چین نیز با محدودیت روبه‌رو شود.»

برگرفته از گزارش «کره شمالی: تا زمانی که از سوی آمریکا تهدید شویم مذاکره نمی‌کنیم»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!