«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

آغاز دوباره ی اعتصاب بزرگ کارگران «مجتمع پتروشیمی بندر امام»


بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در پایان مهلت توافق شده برای حذف شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع و خلف وعده کارفرما در این مورد، از صبح امروز یکشنبه سوم مهر ماه دست به اعتصاب گسترده ای زده و اقدام به تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.

بنا بر این گزارش پس از اعتصاب بزرگ این کارگران در اواخر فروردین ماه سال جاری و پس از شش ماه کشمکش میان کارگران و کارفرما و وعده های مدیریت پتروشیمی مبنی بر تحقق خواست کارگران، قرار بود روز چهارشنبه سی شهریور ماه جلسه ای میان نماینده های کارگران و کارفرما برای تحقق خواست کارگران در موعد توافق شده یعنی پایان شهریور ماه برگزار شود؛ اما نمایندگان مدیریت اعلام کردند برای تمدید مجدد مهلت تعیین شده برای ۱۵ روز دیگر جهت مذاکره آمده اند. نماینده های کارگران که از این وقت کشی و تمدید مهلت های مکرر برای تحقق خواست کارگران به خشم آمده بودند با خواست کارگران از رفتن به جلسه مذاکره خودداری کردند و به این ترتیب نماینده های مدیریت از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر و با  امید برای به تمکین واداشتن کارگران در محل ماندند و در نهایت بدون حصول نتیجه ای و با اولتیماتومی که کارگران به آنان دادند، آنجا را ترک کردند.

کارگران در این اولتیماتوم اعلام کرده بودند که چنانچه پس از پایان ۳ روز تعیطلات و تا صبح روز یکشنبه سوم مهر ماه خواست آنان محقق نشود، بطور همبسته ای همراه با کارگران سایر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر دست از کار خواهند کشید.

بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران و تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ۱۲ ظهر) اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام همچنان  ادامه دارد.

اخبار تکمیلی این اعتصاب و اعتصاب کارگران دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم مهر ماه ۱۳۹۰

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!