«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۴, سه‌شنبه

در این ولایت عوضی، هر چیزی آرش و مانشی واژگون خود یافته است ـ بازانتشار

در این ولایت عوضی با رهبری عوضی و سزاوار تیرباران، کمابیش هر چیزی آرش و مانشی واژگون خود یافته است؛ از آن میان، واژه های از ریشه عربی بکار رفته در نام وزارتخانه ی: «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که اگر آن را درست بنویسیم، اینچنین از آب درمی آید:
«وزارت [گسترش] ناسازگاری، بیکارگی و تنگدستی»! بخودی خود روشن است که برای چنان وزارتخانه هایی پوشالی، کاری جز این نمی ماند که هر از گاهی بجای گزارش بیلان کارهای انجام شده، آمارهای پسرفت بیرون بدهند یا پیش بینی های ناگوار از خود در کنند؛ مانند همین "وزارتخانه" که وزیر بیکاره ی آن بتازگی پیش بینی نموده که «... در اثر اعمال این تحریم‌های تازه، یک میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود.»۱ 

درباره ی سایر وزارتخانه ها و نهادهای یکی از دیگری پوشالی تر، بیکاره تر و دله دزدتر ولایت سگ مذهب نیز با همین واژگونی آرش ها و مانش ها و همراه با آن، جایگزینی ضدارزش ها بجای ارزش های راستین روبروییم. می گویید نه؟! این هم نمونه ای چشمگیر، شایان درنگ، خنده دار و نیز ریشخندآمیز از آن میان:
رییس «سازمان نابودی زیست بوم ایران» با نام ساختگی و دروغینِ «سازمان حفاظت محیط زیست» که از سر مهمان نوازی،۲ پروانه ی شکار برای شکارچیان پول و پله دار اروپایی و سایر جاها صادر می کند، چندی پیش در پاسخ به انتقادِ کنشگر زیست بوم مشهدی در زمینه ی شکار بی رویه ی جانوران و رویکردِ زشت و تبهکارانه ی «شکارفروشی» گفته بود:
«کارشناسان سازمان معتقدند قوچ پیر چندین برابر ماده‌ها آب می‌خورد و با توجه به بی‌آبی زیستگاه‌ها، شکار آن باعث می‌شود به ماده‌ها آب بیشتری برسد.»۳ اینکه این مسوول "پاکدست" رژیم، خود را پشت گفته ی بر زبان آمده یا نیامده ی «کارشناسان سازمان» پنهان می کند بجای خود؛ ولی تا جایی که از گزارشی دیگر بیاد می آورم، به «قوچ های نر» اشاره نموده بود که چون بیش از اندازه آب می خورند، بهتر است شکار شوند.۴ آن هنگام که سفسطه بازی این مردک را می خواندم، خنده ام گرفت و با خود گفتم:
کسی نبود به این مادربخطا بگوبد که چنین پدیده ای در کمابیش همه ی چهارپایان و پستانداران دیده می شود و اگر قرار بود، بر این پایه و به این بهانه، تنها گاوهای نر رهسپار کشتارگاه می شدند، شاید تو گوساله پا به جهان نمی گذاشتی!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_18.html

پی نوشت:

۱ ـ «رادیو فردا»، ۱۳ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

۲ ـ خدای نکرده، اندیشه ی ناروا بخود راه ندهید؛ وگرنه «مشغول ذَمّه» ی «ائمه اطهار» می شوید!

۳ ـ برگرفته از گزارش «کلانتری: قوچ‌‌های پیر زیاد آب می‌خورند، شکار شوند»، «خبرگزاری تسنیم» ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

۴ ـ اینکه گفته ی این نادانک دله دزد را با گردش قلم بهبود بخشیده و آرشی دیگر به آن داده اند یا براستی همین را گفته بر من روشن نیست؛ نادانکی که سال های سال، بودجه هایی کلان برای بهبود حوضه ی آبگیری دریاچه اورمیا (چیچستان) بجیب زد و هر از گاهی، آمار پسرفت و کاهش آب دریاچه از خود در کرد و فراموش ننمود تا بگوید: نیازمند گرفتن وام از اروپایی ها هستیم!

زیرنویس تصویر:

به تو چه من چه اندازه آب می خورم! بهانه از این بهتر نیافتی!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!