«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

به این می گویند: پنداری نیرومند! ـ بازانتشار

تصویر خانمی در حال آرایش را درج کرده و از زبان پیامبر اسلام نوشته است:
«در آینده زنانی پیدا می شوند که در عین پوشیدگی، برهنه اند؛ لباس های بدن نما و جوراب های نازک می پوشند؛ هوسباز و دلفریب اند؛ موهای خود را بگونه ای آرایش میکنند که همانند کوهان شتر می نماید. این ها به بهشت نمی روند و با این که بوی بهشت از راه دور احساس می شود، حتا بوی آن به دماغ شان نخواهد رسید.»

برگرفته از «گوگل پلاس» با ویرایش درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
ثابت شده که کم و بیش همه ی مردان در هر دقیقه، چند ثانیه ای به همخوابگی می اندیشند؛ به نظر می رسد که پیامبر اسلام به جز شمار فراوان زن های خود که افزون بر انجام وظیفه های روزمره و شاید شبانه روزی زناشویی، ستیزه ها و حسادت ها و سخن چینی های شان برعلیه یکدیگر، وقت بسیار ارجمندی را از حکومت اسلام می گرفته، ثانیه های بسیار کوتاهی در هر دقیقه برای رتق و فتق امور مسلمین وقت داشته اند که اینگونه خواب زن های آینده را نیز در سر می پرورانده اند! به این می گویند:
پنداری نیرومند!

ب. الف. بزرگمهر ششم مهر ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/09/blog-post_7472.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!