«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۲۶, یکشنبه

این بازی را برای همیشه نمی توان پی گرفت ...

آخوند پفیوز امنیتی، اندیشناک با خویشتن:
برای ما داستان سر هم می کند؛۱ نمی دانم چرا به جوانان بند کرده است؟! شاید می خواهد گناه ندانمکاری ها و کاستی ها را بگردن پیران بیندازد؟! ولی خود وی که پیر و پاتال تر از همه ی ماست! می پندارد ما نمی توانیم چنین کلی گویی هایی از خود در کنیم ... بفرما! این هم پاسحِ من:
«خداوند بزرگ را شاکرم که در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی، انتشار بیانیه راهبردی حضرتعالی روحی تازه در ملت بزرگ ایران دمید؛ شوری شگرف در میان نسل جوان آفرید و نقشه کلی راه دولت و ملت را در دهه پیش‌رو ترسیم کرد. این بیانیه تاریخی القائات دشمنان را از چهره انقلاب اسلامی زدود؛ پیوند میان انقلابی‌گری و اعتدال اسلامی را تبیین کرد و با ارائه تحلیلی موشکافانه از ریشه‌ها، دستاوردها، آسیب‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز‌های انقلاب اسلامی و مرزبندی دقیق میان انعطاف و تصحیح‌پذیری با انفعال و عقب‌گرد، رمز پویایی انقلاب اسلامی را جمع میان آرمان‌گرایی و واقع‌بینی دانست ...»۲

بد هم نیست جایگاه خود و جایگاه وی را برُخش بکشم:
«... شورا‌های عالی کشور و هیأت دولت را موظف می‌کنم تا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مناسب برای تحقق منویات آن ‌حضرت را در اُلویت کار خود قرار‌دهند.»۳

خوب! از این حرف ها پیش تر هم زده و آن دودکش را برای پیشبرد اقتصاد مقاومتیِ حضرت مستطاب‌عالی گماشته ایم. باز هم می گوییم و شماری آشخور دیگر سر هم بندی می کنیم. بجایی که بر نمی خورد و از همه مهم تر، خود وی با این بازی آشناست تا باری دیگر! با این همه، این بازی را برای همیشه نمی توان پی گرفت؛ جایی باید نقطه ی پایانی بر آن نهاد. بد نیست همه را فیلم کنی و او هر بار پُز اپوزیسیون درون نظام را بخود بگیرد ... تازه، بیم برانگیز نیز هست. عوام الناس که آتشی بشوند، آتش شان پیش از هر کسی دامن مرا می گیرد. از آنسو این دوگانگی در رفتار با آمریکایی ها هم خوب نیست؛ چون می دانند تنها اندکی نیرو پشت سر داری، بازی بازی می کنند و به تخم شان هم نمی گیرند. چاره ای نیست. باید کار را یکسره کرد. من بیش از او و هر کسی در خطرم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ اسپند ماه ۱۳۹۷

پی نوشت:

۱ ـ گزیده ای از گفته های «کیرِ خرِ نظام»:
انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است؛ امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان می دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف های بی‌عمل می شمارد؛ امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزش هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی گیرد. انقلاب اسلامی پس‌از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی، تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند؛ بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند.

جمهوری اسلامی، متحجّر و در برابر پدیده‌ها و موقعیّتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست؛ امّا به اصول خود بشدّت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان بشدّت حسّاس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بی‌شک فاصله‌ی میان بایدها و واقعیّتها، همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و می دهد؛ امّا این، فاصله‌ای طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی‌شک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.

... این انقلاب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردّد؛ با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروّت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه‌ی عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان، مایه‌ی سربلندی ایران و ایرانی است؛ و همواره چنین باد.

برگرفته از «بنیاد ملی نخبگان»   ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲ ـ پاسخ آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته

با سلام و تحیات وافره

خداوند بزرگ را شاکرم که در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی انتشار بیانیه راهبردی حضرتعالی روحی تازه در ملت بزرگ ایران دمید، شوری شگرف در میان نسل جوان آفرید و نقشه کلی راه دولت و ملت را در دهه پیش‌رو ترسیم کرد.

این بیانیه تاریخی القائات دشمنان را از چهره انقلاب اسلامی زدود، پیوند میان انقلابی‌گری و اعتدال اسلامی را تبیین کرد و با ارائه تحلیلی موشکافانه از ریشه‌ها، دستاوردها، آسیب‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز‌های انقلاب اسلامی و مرزبندی دقیق میان انعطاف و تصحیح‌پذیری با انفعال و عقب‌گرد، رمز پویایی انقلاب اسلامی را جمع میان آرمان‌گرایی و واقع‌بینی دانست؛ و دفاع مستحکم از صلح‌جویی و ستم ستیزی، عبرت‌آموزی از تاریخ در عین آینده‌نگری و پیشرفت‌گرایی، تقویت عوامل اقتدار جمهوری اسلامی، تأکید بر خوش‌بینی و امید به آینده به عنوان کلید همه قفل‌ها و مقابله با نومیدسازی و ایجاد ترس کاذب را از الزامات سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی در دهه پیش‌رو قرارداد.

دولت دوازدهم که مفتخر است در کنار ملت بزرگ ایران چهل‌سالگی انقلاب اسلامی را جشن گرفته و دهه پنجم را با گامی استوار و تدبیری نوین آغازکرده‌است، با قدرشناسی از تدابیر مقام معظم رهبری و با استعانت از الطاف الهی، همراهی ملت بزرگ ایران، هماهنگی همه قوا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی کشور به خصوص نخبگان، جوانان، زنان، اقوام و نهاد‌های مدنی، وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای توصیه‌های راهبردی حضرت مستطاب‌عالی اقدام نماید؛ به همین منظور شورا‌های عالی کشور و هیئت دولت را موظف می‌کنم تا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مناسب برای تحقق منویات آن‌حضرت را در اولویت کار خود قرار‌دهند.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برگرفته از «قطره»  ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳ ـ همانجا

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!