«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

... حتا اگر اصغر قاتل باشد! ـ بازانتشار

شوخی یا جدی نوشته است:
«بریم رای بدیم؛ بعد تو برگه رای بنویسیم: میرحسین موسوی! بعد مقام معظم رهبری متوجه می‌شه چقدر میرحسین محبوبه و رئیس‌جمهورش می‌کنه!»

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
«از زبان مقام مُعظّم رهبری، دامت برکاته:
هر پایی که در حوزه ی انتخاباتی نهاده شود و هر رایی که روی آن نوشته شود، رای به نظام جمهوری اسلامی است؛ نفْس ورود به حوزه ی انتخاباتی، به معناى اعتماد به جمهورى اسلامى و اعتماد به ساز و كار انتخابات است؛ در درجه‌ى دوم هم، رأى به كسى است كه یا شما یا آن برادر و خواهر دیگر یا بنده‌ى حقیر تشخیص داده‌ایم كه براى آینده‌ى كشور مفیدتر از دیگران است؛ حتا اگر اصغر قاتل باشد!

دامت برکاته = دامت پربرکت تر و گسترده تر باد!»

ب. الف. بزرگمهر  ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!