«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مهر ۱, یکشنبه

... لاکن حالا ناچاریم قُمپُز در کنیم

یک مشت حرف مفت: زود! تند! سریع

ببینید در آستانه ی سفر به ممالک محروسه شیطان بزرگ چگونه به حال و روز ما ریسیدند! می خواستیم با توپ پر آنجا برویم؛ لاکن حالا با دستانی تهی، ناچاریم قُمپُز در کنیم. قُمپُز در کردن هم که خریداری ندارد؛ همه ی اهل عالَم می دانند که پوچ است ...

ب. الف. بزرگمهر   یکم مهر ماه ۱۳۹۷

***

«نمودار فساد والمفسدین»، حسن فریدون روحانی شده، در پی یورش تروریستی بامداد امروز به ... مراسم رژه نیروهای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار، در گفتگویی تلفنی با «عبدالرضا رحمانی فضله»، وزیر کشور و «غلامرضا شریعتی» استاندار خوزستان، در جریان تازه ترین گزارش کار تروریستی بامداد امروز در اهواز و روند شناسایی و رسیدگی به وضعیت مجروحان این استان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد. روحانی در این گفتگوهای تلفنی، همراه با آرزوی عُلُوِّ درجات [از دید این آخوند پفیوز دزد، چیزی بسان پخش سکه زر و ارز از سوی الله در دست و بال پرکشیدگان به آسمان تا در بهشت برین، تکه ای زمین و قاقالی لی و اینا بخرند] برای کشته شدگان این رخداد تروریستی و نشان دادن همدردی با بازماندگان شان، دستور داد همه ی توان برای کمک رسانی بی درنگ به زخمی شدگان بکار گرفته شود. وی دستورات لازم برای بسیج همه ی توان دستگاه ها و نهادهای امنیتی و نظامی برای شناسایی بی درنگ تروریست ها و سرشاخه های هماوند آنان و برخورد قاطع و پندآموز با هماوندان این تبهکاری را به «وزارت اطلاعات» صادر کرد. رییس جمهور گفت:
پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین تهدید، کوبنده خواهد بود [انگار «نادان یابو»ست! گرچه آن یابو براستی چنین رفتار می کند؛ ولی این یکی، کیسه حرفی بیش نیست! یک مشت حرف مفت: زود! تند! سریع] اما کسانی که از این تروریست ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می کنند، باید پاسخگو باشند.

بنیاد خبر برگرفته از «خبرگزاری مهر» به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ است که آن را ویراسته، پیراسته و بازنویسی نموده ام. افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!