«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ شهریور ۳۰, جمعه

برادر دینی! بیا شام آماده است! ـ بازانتشار

این یکی را حیفم آمد توپ فوتبال کنم؛ کمی زبان درازی کرد ... بیا! مزه بدی ندارد. برای من که دلچسب است ... بیا و ناشکری نکن! پیامبر خدا و یارانش را را یاد کن که در آن بیابان های برهوت ... لا اله الاالله ... هرچه باشد از سوسمار بهتر است ... بیا کمی کارامل هم به آن افزوده ام ...  

ب. الف. بزرگمهر     هشتم شهریور ماه ۱۳۹۳ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_227.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!