«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

مردک الاغ! مگر با حزبی از هم پاشیده می توان پیمان بست؟!

به گزارش کوتاه زیر اندکی باریک شوید! گستاخی بیش از این نمی شود. مردکی الاغ در جایگاه ریاست «ستاد کل نیروهای مسلح رژیم دزدان اسلام پیشه» با پشتیبانی از تبهکاری انجام شده در پرتاب موشک به سرزمین کردستان در آنسوی مرزهای ایران و کشته و زخمی شدن شماری از هموندان «حزب دمکرات کردستان»، چنین بهانه ی ریشخندآمیزی تراشیده است:
«مسوولان کردستان عراق و حزب منحله دمکرات کردستان در سال ۷۵ تعهد کتبی داده بودند که در ایران عملیات انجام ندهند؛ اما از سال گذشته به تحریک آمریکا این عهد را شکستند که این اتفاق برای ما قابل تامل [آماج سخن، بیگمان «قابل تحمل» بوده است.] نبود و از این رو چندین بار به آن‌ها تذکر داده بودیم.» (گزارش زیر)

مردک الاغ درنمی یابد که چنانچه حزبی از هم پاشیده یا از هم پاشانده شده باشد (همانا «انحلال» بزبانی گوش آشناتر برای این مردک گستاخ و بیشرم)، دیگر نیازی به بستن پیمان با آن نیست! مانند آبی است که از درون کالبد خود (لیوان، کاسه، جام یا کوزه) بر زمینی تشنه ریخته شده و در آن فرو می رود؛ و نیز تا اندازه ای و با کمی چشم پوشی به شَوَند گوشه دار بودن آن، چیزی بسان آنچه «پیمان هسته ای» و سپس «برجام» نامیده شد و سپس از سوی لات بی سر و پای «یانکی» در جایگاه ریاست جمهوری «یانکی» ها و به نمایندگی از سوی آن ها زیر پا نهاده و له و لورده شد و رژیم سگ مذهب اسلام پیشه، در پرده ای دیگر از سیاه بازی با همکاری دیگر بازیگران از شغال های اروپای باختری گرفته تا خرس روسی و کاسه بشقاب فروش های چینی، در حالیکه کارگردانی نمایش همچنان بر دوش «یانکی» هاست به آن پایبندی نشان می دهد. به این ترتیب، چنانچه این کلّه خر یا کلّه خر های دیگری با هموندان حزبی فروپاشیده در گذشته چنان پیمانی بسته اند، تنها و تنها گوش های دراز خود را به نمایش نهاده اند؛ همچنانکه وی با بر زبان راندن چنین یاوه ای آن را به نمایش نهاده است. آنچه روشن تر از روز است و این کودن با اندک کاه گِلی در دست می کوشد تا جلوی روشنایی آن را بگیرد، هستی آن حزب با نام و پشتوانه ای تاریخی است که نه کسی چون «کیر خر دروغ پرداز نظام» و نه بسیار بالاتر از او هم نتوانسته و نمی توانند به خواست خویش، این یا آن حزب یا سازمان سیاسی ریشه دار را از هم بپاشانند. همچنانکه درباره ی کهن ترین حزب سیاسی ایران نیز با همه ی کوششی که از سوی رژیم سگ مذهب و امپریالیست های پشتیبان آن انجام شد بجایی نرسیدند؛ مگر آنکه موریانه های «سوسیال دمکرات» درون آن، در چنین کاری کامیاب شوند که آن داستانی دیگر است. بنابراین تا اینجای کار، این الاغ بچه افزون بر نمایش خریّت همراه با گستاخی خویش، تفی سر بالا نیز بخود مرحمت فرموده است.

از این ها که بگذریم، چرا این الاغ بچه و دیگرانی چون وی در «سپاه پاسدار واپسگرایی و تاریک اندیشی» که از چندی پیش به این سو در شاخاب پارس، کاری جز رُفت و روبی خوشایند نیروهای نظامی «یانکی» و دیگر همپیمانان شان به انجام نمی رسانند، یکی از این موشک ها را بسوی ناوهایی که در سرزمین ایران در آمد و شدند،۱ پرتاب نمی کنند؟! مگر نمی گوید: «به تحریک آمریکا این عهد را شکستند ...»؟ امیدوارم برداشت نابجا نشود؛ انگیزشی برای جنگ افروزی در کار نیست؛ به این شَوَندهای ساده و پیش پاافتاده که نه این ها از توان انجام آن برخوردارند و پیامدهای آن در سرنگونی پرشتاب تر رژیم سگ مذهب را خوب می دانند و نه هارت و پورت های هر از گاهی شان از آن میان، درباره ی بستن تنگه ی هرمز از زمینه ای راستین برخوردار است؛۲ زیرا بنا بر گواهی های بیشمار، کشوری که بخش سترگی از گردشِ اقتصاد وابسته به نفت و گاز آن در منطقه به باز بودن این تنگه بستگیِ همه سویه دارد، ایران است؛ نه عربستان، عراق یا یکی از شیخک نشین های میان شاخاب. به این ترتیب، می توان بی هیچ دودلی گفت که آن هارت و پورت ها که از سوی «یانکی» ها نیز بی پاسخ نمی ماند به سیاه بازی حساب شده ای از هر دو سو برای پیگیریِ نمایش آبکی «ضداستکباری» می ماند که هر روز از دامنه ی نشانه گذاری آن، حتا در میان جَک و جانوران درون و پیرامون نظام نیز کاسته می شود.

آنچه می ماند، نمایش های نیروی ناچیز و گاه ریشخندآمیزی چون موشک پرانی به مرغدانی «داعش» در سوریه یا عراق و پیرو آن، هارت و پورت های «کیر خر نظام» با بر زبان راندن یاوه هایی چنین است:
«کارتان خیلی عالی بود؛ خداوند از شماها قبول کند. این، عبادت ماه رمضان است ... همگی می‌توانید و تا می‌توانید و امکان دارید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد ... هر چه می‌توانید روی موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است، پس بدانید که چقدر کارتان مهم است»۳ پرگویی هایی که برجسته ترین آماج و نقش آن، کژدیسه نمودن افکار عمومی بهنگام افزایش بیش از اندازه و بیم برانگیز خیزاب های بحران و سوپاپ فشاری برای جلوگیری از ترکش اجتماعی یا دستِکم، کمانه کردن آن ها بجایی دورتر است؛ و چه جایی بهتر از کردستان و مردم دلاور و ستم ستیز آن برای تهی نمودن کینه ی شتریِ انباشته در دل؟! تنها همین بس که جای چند واژه در آن پرگویی، کُرد و کردستان بگنجانیم یا شاید به آن نیز نیازی نباشد:
«کارتان خیلی عالی بود؛ خداوند از شماها قبول کند. این، عبادت ماه شعبان است ... همگی می‌توانید و تا می‌توانید و امکان دارید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد ... هر چه می‌توانید روی موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است؛ [آن بار چند مرغ را از لانه های شان پراندید و چند موشک تان هم در بیابان ها فرود آمد؛ این بار بحمدلله شماری دشمنِ خونی را نابود کردید! خدا قوت!] پس بدانید که چقدر کارتان مهم است» ... و دشمن در اینجا پاره تن سایرِ مردم بزرگ پهنه ی آریانا و از آن میان، ایران، کرد و کردستان است که بنا بر گواهی های تاریخی و سنجش نسبی ویژگی ها و سرشتِ توده های مردم در اینجا و آنجای ایران در ایرانگردی هایم از دید من، سزاوارترین خلق و نماد و نماینده ی بهترین ویژگی های مردم ایران باستان تا پیش از یورش های تازیان به میهن باستانی مان است.

سرنگون باد رژیم تبهکار دزدان اسلام پیشه!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

افزوده های درون [ ] همه جا از آن من است. ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

۱ ـ شاخاب پارس یا دستِکم بخش سترگی از آن، هم از دیدگاه تاریخی و هم به شَوَند «زمین ریخت شناسی» و چگونگی پراکندگی آبخست های ایرانی، دنباله و بخشی از سرزمین ایران بشمار می آید و برخلاف یاوه گویی های هر از گاهیِ مزدوران و خودفروختگانی ایرانی تبار با فرنام های دهان پرکنِ کارشناس، ویژه کار امور امنیتی و نظامی و مانند آن ها در رسانه های پارسی زبان وابسته به امپریالیست ها، قانون های شناخته و پذیرفته شده ی دریایی را نمی توان در این شاخاب بکار بست. بر همین پایه که جای پرداختن بیش تر به آن در اینجا نیست، هستی ناوگان های جنگی «یانکی» ها یا هر کشور دیگری و رزمایش های شان در این شاخاب، زورگویانه و برخلاف همان قانون های جهانی، زیر پا نهادن هوده ی فرمانروایی ایران بر سرزمین خویش است. اینکه رژیم پوشالی اسلام پیشگان فرمانروا بر ایران به همه ی این ها و حتا بدتر از آن نیز تن داده، بخودی خود گویای واقعیتی تلخ است که عَرّ و تیزهای ضد استکباری «کیر خر نظام» و نوچگان وی، نمی تواند آن را بپوشاند و تنها کام مردم ایران را تلخ تر می کند.  

۲ ـ از آن میان بنگرید به گزارش «آیا جنگ در گذرگاه‌های نفت جدی است؟» از «دالغا خاتین اوغلو» به تاریخ پنجم اَمرداد ماه ۱۳۹۷ در تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»

۳ ـ برگرفته از گزارش «کارتان در حمله موشکی خیلی عالی بود/هر چه می‌توانید روی موشک کار کنید/ دشمن باید سیلی بخورد»، «ایلنا»  ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۶

***

پیش از عملیات موشکی بارها به مسئولان کردستان عراق تذکر داده بودیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حمله موشکی ایران به مقر گروه‌های تروریستی در خاک کردستان عراق گفت:
مسئولان کردستان عراق و حزب منحله دموکرات تعهد کتبی داده‌اند که در ایران عملیات نکنند و ملت ایران دفاع را حق خود می‌داند.

به گزارش ایسنا سرلشگر محمد باقری در حاشیه مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی امین، در مورد حملات موشکی ایران به مقر گروه‌های تروریستی کردستان عراق گفت:
مسئولان کردستان عراق و حزب منحله دموکرات کردستان در سال ۷۵ تعهد کتبی داده بودند که در ایران عملیات انجام ندهند اما از سال گذشته به تحریک آمریکا این عهد را شکستند که این اتفاق برای ما قابل تامل نبود و از این رو چندین بار به آن‌ها تذکر داده بودیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: اقلیم کردستان تلاش کرد که از این اتفاق‌ها ممانعت کند و در حال حاضر هم دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان نباید اجازه دهند مقرهایی علیه ایران ایجاد شود و این‌ها مجرم هستند یا باید باقی‌مانده آن‌ها را به ما تحویل دهند و یا از کشورشان اخراج کنند.

وی در ادامه گفت:
اگر این اتفاقات ناامن‌ساز ادامه پیدا کند، اتفاقی که برای فرماندهان آن‌ها افتاد دوباره رخ خواهد داد و ملت ایران حق دفاع را برای خود محفوظ می‌دارد.

وی اضافه کرد:
بحمدالله با دقت کار اطلاعاتی،‌ فرماندهی در صحنه و برنامه موشکی دقیق به تمام اهدافمان در این عملیات رسیدیم. برخورد موشک‌ها به محل جلسه امری اتفاقی نیست و امیدواریم دیگر نیاز به تکرار این کار نداشته باشیم.

برگرفته از «آفتاب»  ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!