«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ شهریور ۳۰, جمعه

رد پای جرج بوش در کردستان عراق؟! ـ بازانتشار

به گزارش یک روزنامه ای انگلیسی، این تندیس در سلیمانیه کردستان عراق از سوی «حزب خران» پرده برداری شده است. رهبر این حزب در مراسم پرده برداری گفت که امیدوار است مردم کردستان با حیوانات و بویژه الاغ ها رفتار بهتری داشته باشند!

برگردان از  ب. الف. بزرگمهر (باورکنید از زبان انگلیسی برگردانده ام!)

عنوان نوشتار از آن من است.    ب. الف. بزرگمهر
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2012/04/blog-post_2871.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!