«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

کار به جنگ توده ایِ ساز و برگ یافته به جنگ ابزار کشانده می شود ـ بازانتشار

رژیم پوشالی سگ مذهبان دزدِ اسلام پیشه، کار را به جنگ توده ایِ ساز و برگ یافته به جنگ ابزار می کشاند.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶


بیدادگاهِ نامور به «انقلاب» در سنندج به به نابودی رامین حسین پناهي، زندانی سیاسی کُرد، فرمان داد! (تصویر و نوشته از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!