«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ شهریور ۲۶, جمعه

نشانه هایی آشکار از فرسایش آبی در کره ی بهرام (مریخ) ـ بازانتشار

تصویرهای تازه ای است از سطح کره ی بهرام که نشانه هایی آشکار از فرسایش آبی را دربر دارد. دو تا از آن ها را برگزیده ام (تصویرهای پیوست). پیش از این نیز تصویرهایی از سطح این کره ی سرخ رنگِ نزدیک به زمین در گاهنامه ها و رسانه ها و از آن میان تارنگاشت «سازمان فضانوردی ایالات متحد» («ناسا») درج شده بود که چنین نشانه هایی دربرداشت؛ ولی نه بروشنی این تصویرها.
از دید من به عنوان زمین شناسی که از آن میان، بویژه به «زمین ریخت شناسی» («geomorphology») دلبستگی داشته و هنوز نیز دارد، تصویرهای تازه با روشنی بیش تری، نشانه های آب ـ دستِکم در زمانی دورتر ـ و فرسایش آبی را دربردارد. چنین فرسایشی را نه به باد (فرسایش بادی)، نه به جریان مواد گداخته یا چیزی دیگر نمی توان نسبت داد.

ب. الف. بزرگمهر ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/12/blog-post_14.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!