«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ آذر ۲۱, دوشنبه

... حتا کون رهبر عطیم الشأن مان از شفافیت برق می زند

«شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.»* حتا کون رهبر عطیم الشأن مان که برخی مغرضین می گویند گُهی است و اینجا آنجا پول چال کرده از شفافیت برق می زند. می گویید نه از سردمداران آمریکا و انگلیس و اینا بپرسید تا روشن شوید. درباره ی فساد هم بیهوده سخن نگویید؛ پول و مال از دست رفته، کار جنّ و پری است که ما را مظلوم یافته و چپ و راست به بیت المال دستبرد می زنند. چرا بیش تر این پول و مال ها سر از کانادا و ممالک محروسه ی دشمن خونی مان: آمریکای ملعون درمی آورد، امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف که سهل است، خود خدا نیز سر درنمی آورد؛ وگرنه، شیطان که جنّی ناچیز بیش نیست، نمی توانست خودش را یکی از فرشتگان مقرب جا بزند و حضرت آدم علیه السلام را بفریبد. با این همه، آن حضرت هنگام بیرون رانده شدن از بهشت و فرودی دردناک بر روی زمین،** تنها یکبار سرش به آن سنگ سیاه مقدس خورد و آدم شد؛ ولی ما با آنکه همگی تخم و ترکه ی آن حضرتیم و بارها و بارها سرمان با سنگ و کلوخ آشنا شده، هنوز آدم نشده ایم.

از زبان این مادربخطای نادان و پررو که به آسانی آب خوردن، دروغ های شاخدار سر هم می کند:

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱

* ابراهیم رییسی، بامداد روز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ با بر زبان راندن اینکه «در نظام جمهوری اسلامی اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند»، گفت: «شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.» وی در پی افزود:
«در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی احتمال سوء استفاده دشمن از آنها وجود دارد. ما بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی تأکید می کنیم. قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر از آن آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و از جمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد. در قوه قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است؛ اما زمانی که حکم به قطعیت برسد، قانون حکم به شفافیت داده است. بر اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاه‌هایی که قاضی صلاح بداند نیز می‌توانند علنی برگزار شوند. در دستگاه اجرایی نیز اصل بر شفافیت در روند امور و اطلاع یافتن همگان از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری، برنامه و پیشرفت کار و شاخص‌های کیفی و کمی است. شفافیت می‌تواند باعث واقعی شدن رقابت شود تا همه بتوانند ظرفیت‌های خود را برای کار بهتر و برتر ارائه کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه ایجاد شود. هیچ مدیری نباید در برابر فساد حساسیت نداشته باشد. او نباید اجازه دهد کوچکترین فسادی در مجموعه‌اش باشد. نظام جمهوری اسلامی هاضمه‌اش فساد نمی‌پذیرد. البته اگر در گوشه و کنار فساد پیدا شود، برخورد می‌شود، اما اگر کسی تصور کند با چند گزارش فساد فراگیر است، نادرست است.» برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱

** بگمان بسیار با لگد یا اُردنگی یکی از فرشتگان مُقَرَّب بارگاه الهی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!