«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۴, یکشنبه

نمی‌گذاریم امید را از ما بگیرند

خواهر جواد حیدری، از جانباختگانِ خیزش سراسری با پخش ویدیویی از رَخس و شادی برادرش نوشت:
«اگرچه عزا بر سرمان ریخته‌اند، اما صدای حق طلبی مان را نمی‌توانند خاموش کنند! نمی‌گذاریم امید را از ما بگیرند که گوشه گیر شویم؛ که ماتم بگیریم.

برگرفته از «تلگرام»   چهارم دی ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!