«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مهر ۱۴, شنبه

آن رویِ دوست داشتنی لات بی سر و پای «یانکی»

کاری آنچنان به درونمایه ستیزه ای که درگرفته و در برگرفته ی زیر این یادداشت بازتاب یافته، ندارم؛ ولی بگمانم آنچه لات بی سر و پای «یانکی» درباره ی «جورج سورس» و هیاهوی رسانه ای و پرخاش های ساخته و پرداخته ی خیابانی نوشته، باید درست باشد. از آن چشمگیرتر، شیوه ی برخورد رُک و پوست کنده ی وی در نشانه گیری یکی از تبهکارترین سیاست بازان و سیاست پردازان سامانه ی امپریالیستی است که آبرویی برای این سامانه ی پلید و جَک و جانوران خرپول تبهکارش برجای ننهاده است. همه ی تاریخ سرمایه داری را نمی دانم؛ ولی می پندارم، دستِکم در پنجاه شست سال گذشته، کسی چون وی در آن پیشانی طبقاتی، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا بگمانم بیش تر از سرِ ناآگاهی به چند و چون سیاست بازی های پرکاربرد که نام آن را دیپلماسی نهاده اند به شناخت هر چه گسترده تر و ژرف تر توده های مردم جهان از کارکرد و تا اندازه ای ماهیت سرمایه داری امپریالیستی، یاری نرسانده است. نشانه گیری آن تبهکار نامدار پشت صحنه که در شتاب بخشیدن به فروپاشی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» و زمینه سازی انقلاب های ساختگیِ رنگی پنگی در برخی از کشورهای پیشین اردوگاه کشورهای سوسیالیستی نیز نقش داشت، نمونه وار و شایان درنگ است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷

دونالد ترامپ، رییس جمهور «ایالات متحد»، روز آدینه ۱۳ مهرماه، پرخاشگرانی که در مخالفت با نامزدی «برت کاوانا» برای «دیوان عالی» در شهر واشنگتن گرد آمده بودند را متهم کرد که «افراد حرفه ای و مواجب بگیری» هستند که هزینه مالی آنها را «جورج سورس»، میلیاردر، سرمایه گذار و یکی از لیبرال های نشانه گذار «ایالات متحد» پرداخت نموده است. وی در «توئیتر» نوشت:
«این هیاهوگران بی ادب [که تنه شان به تنِ من خورده!] افراد حرفه ای و مواجب بگیری هستند که تنها آماج شان، نابود کردن چهره ی نمایندگان است. فریب آنها را نخورید! به پلاکاردهای یکسان آنها بنگرید که همه حرفه ای ساخته شده اند. پولش را سوروس و دیگران داده اند. اینها پلاکاردهایی نيستند که از روی دلبستگی و در زیرزمین خانه ها ساخته شده باشند. آشوبگران!»

برگرفته از گزارش «پول تظاهرات علیه برت کاوانا را جورج سوروس داده است»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!