«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مهر ۲۳, دوشنبه

گفتاردرمانی بسر رسید؛ امید به خانه اش نرسید

آخوند پفیوز امنیتی به پندار خود با امیددرمانی، پاسخ منتقدان به گفتاردرمانی های خویش را در دانشگاه تهران داده است:
نزدیک به ده صفحه کاغذ «آ۴» زرزر به شیوه ی آخوندی و دور زدن پیرامون یک واژه و در میان آن ها هر از گاهی تعریف و ستایش از کارهای به انجام رسیده از سوی دولت خود که اگر ننه اش زنده بود، نه تنها یک دانه از آن ها را نمی پذیرفت که ناسزایی تند نیز بر زبان می راند. من نیز ناچار بودم با شِلَنگ تخته انداختن از روی بسیاری از بندهای این ده صفحه، چندتایی از آنهمه پرگویی پیرامون امیددرمانی را برگزینم تا شما نیز در رنج خواندن آن ها یار و غمخوار من باشید. به هر رو، آنچه در پایانِ این خواندنِ شتابزده به اندیشه و زبانم آمد، چنین بود:
گفتاردرمانی بسر رسید؛ امید به خانه اش نرسید.   

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷

***

علت موفقیت‌هایمان در دولت یازدهم، کجا بود؟ از امید به آینده شروع شد و دیدگاه مردم نسبت به آینده بود که جامعه ما را در مسیر جدیدی قرار داد.

به نظر من کلید اصلی موفقیت دولت یازدهم امید مردم بود. مردم فضا را روشن می‌دیدند و شاهد بودند که هر روز گرهی گشوده می‌شود. افضل اعمال امت، انتظار الفرج است و پیامبر فرمود بهترین عمل، امید به گشایش‌هاست. معنی عام انتظار فرج یعنی بدانیم گره‌ها باز می‌شود و بن‌بست‌ها از بین می‌رود. این انتظار فرج است. یعنی ما مرتب نسبت به آینده خودمان، امیدوار باشیم. اگر انتظار یُسر باشد، خود این انتظار آسانی و یُسر را می‌آفریند و اگر انتظار عُسر باشد، خودش عُسر می‌آفریند.

اگر یک پزشکی به مریض که می‌رسد به او بگوید، خیلی دیر آمدی، اوضاعت خیلی بد است و دعا کن. این مریض که کارش تمام است؛ اما اگر دکتر به همان مریض بگوید چرا ناراحت هستی، چیزی نیست، خیلی ها از این بیماری‌ داشتند و نجات پیدا کردند، کمی سخت است اما بهتر می‌شوی و نگران نباش، ‌من در کنارت هستم. حال این مریض اصلاً قبل از نسخه، دارو و درمان ۲۰ درصد خوب می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند گفتار درمانی نکنید، ولی امید درمانی درست است. گفتار درمانی، خیلی مؤثر نیست؛ اما امید درمانی به طرف می‌گوید تو مشکلی نداری؛ تو زنده هستی و مشکلت حل می‌شود.

نمی‌خواهم بگویم امروز مردم ما مشکل ندارند. شما ممکن است، قیمت اجناس را هر زمانی که به فروشگاه می‌روید چک کنید؛ اما من به عنوان رئیس جمهور هر روز لیست قیمت اجناس را می‌بینم و می‌دانم وضع زندگی مردم چگونه است؛ مخصوصاً آنهایی که حقوق ثابت دارند. اما آیا ما باید در برابر مشکلات و شرایط جدید تسلیم بشویم و یا باید به همدیگر امید بدهیم و به یکدیگر کمک کنیم.

«تسنیم»   ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!