«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ مهر ۲۵, چهارشنبه

دستِکم، چهره‌ی ناراستین خودمان را کمی هم شده، پاس داریم!

اگر صورتک به چهره می زنیم و آنگونه که هستیم، خود را نشان نمی دهیم، هیچ اشکالی ندارد؛ اگر نیرنگباز هستیم، باز هم هیچ اشکالی ندارد؛ ولی دستِکم، چهره‌ی ناراستین خودمان، آن چهره‌ای که به مردم نشان می دهیم را کمی هم شده، پاس داریم!

برگرفته از گوگل پلاس با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!