«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

قرارداد موقت و نبود امنیت شغلی، کارگران را رنج می‌دهد!

هیات مدیره ی «انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو» به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه ای بیرون داده است. در این بیانیه از قراردادهای موقت به عنوان یکی از برجسته ترین دشواری های کارگران یاد شده و دستمزدهای پایین تر از «مرز تنگدستی» («خط فقر») و به اجرا در نیامدن ماده ۴۱ «قانون کار» نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

متن کامل این بیانیه چنین است:
«هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو (شرکت آسفالت طوس)، جشن جهانی کارگر را به کلیه کارگران تبریک می گوید و همبستگی خود را برای احقاق حقوق همه زحمتکشان سراسر کشور اعلام می کند.

امید است روزی فرا برسد که  همه کارگران میهن با ایجاد تشکل های مستقل در راه احیای حقوق خود توانمند باشند.  

معمولا رسم است در روز جهانی کارگر، کارگران خواسته ها و مطالبات خود را اعلام می دارند تا با پیگیری آن از مسوولین ذیربط بخشی از آن را استیفا نمایند. در معدن چادرملو مشکلات ریز و درشت بسیاری وجود دارد که چند موضوع دارای اهمیت است.

یکی از مهمترین مسائل کارگران، قرارداد کار موقت است که علیرغم مذاکرات به عمل آمده در دوره اول فعالیت انجمن صنفی، همچنان این قراردادهای موقت وجود دارند و حتی مدت این قراردادها از مدت قرارداد شرکت پیمانکار مادر با شرکت های پیمانکاری مربوطه نیز کمتر است.

مساله بعدی، حق بیمه و بازنشستگی کارگران پیمانکاری است که نسبت به حق بیمه دریافتی کارگران شرکت اصلی بسیار پایین تر است که بنابراین کارگران پیمانکاری از حقوق و مزایای بازنشستگی کمتری برخوردار خواهند شد.

در پایان هیات مدیره «انجمن صنفی کارگران چادرملو» (شرکت آسفالت طوس) همراه با همه فعالین کارگری سراسر کشور اعتراض خود را نسبت به دستمزد مصوب شورای عالی کار اعلام می کند و معتقد است تا زمانی که ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل و اصولی اجرا نشود، مطالبات کارگران برآورده نشده باقی خواهد ماند.»

برگرفته از «ایلنا»، ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور در برنام و نخستین بند گزارش از سوی اینجانب؛ تصویر پیوست، خواست کارگران در جایی دیگر را نشان می دهد.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!