«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

پس از گفتگوهای پیروزمندانه ی ژنو، گره «حد تَرَخُّص» نیز گشوده شد! ـ بازانتشار

همه ی شما مؤمنین حکم شکسته شدن نماز مسافر را می دانید. ۲۲ کیلومتر که از شهر خودتان دور شوید، نمازتان شکسته می شود و به روزه گرفتن هم نیازی نیست! به نظر می رسد، این یکی از دوست داشتنی ترین احکام شرعی باشد؛ بویژه آن که در ماه رمضان، می توانید سوار بر خودرو، ۲۵ کیلومتر (سه کیلومتر برای احتیاط شرعی!) از شهر دور شده، هنگام برگشت برای خوردن نهار چرب و نرم، دستگرمی را آغاز کنید. بیگمان، اگر در راه آهنگ هایده ای، شهرام شب پره ای ... گوش نکنید، هیچ گناهی از شما سر نزده است!

به تازگی، استاندار نوپای قم روشن کردند که گره این چالش با کیلومترشمار خودرو گشوده نمی شود. در یک گروه کاری و آزمایش های پرشمار در هماوندی با ناپدید شدن صدا و دیوارهای شهر، جناب نمودار اسلام (حجت الاسلام) فلاح زاده، نقطه ی دقیق شکسته شدن نماز در اتوبان قم را یافتند! 

بگذریم از این که آقایان نمی دانند «حد تَرَخُّص» نمی تواند یک نقطه باشد که پیرامون یک دایره ی کج و کوله است! به هر رو، این نقطه که "نام علمی" آن «حد تَرَخُّص» است با حضور بلندپایگان استان قم، نشانه گذاری شده و تابلوی آن نیز در همانجا رونمایی شد. 

«نمودار اسلام» صالحی منش، استاندار قم در این مراسم، نصب تابلوهای «حد تَرَخُّص» و مسافت شرعی را نقطه ی عطفی در تاریخ اسلام دانست و ابراز امیدواری کرد که این حرکت نوآورانه در جهان اسلام، نقطه ی دگرگونی و پیشرفت در هماوندی با جُستار‌شناسی احکام فقهی در تاریخ اسلام باشد! انشاء الله! 

از ای ـ میلی رسیده (با سپاس از فرستنده و ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب، عنوان نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

*** 

پی نوشت: 

انشاء الله، «حد تَرَخُّص» سایر شهرها نیز در همه ی سویه های ششگانه با همکاری نمودارهای اسلام و سایر برادران پاسخگو از استاندار و فرماندار و شهردار و بخشدار و ...، هرچه زودتر روشن شده تا برادران و خواهران دینی (خواهران را کم مانده بود از قلم بیندازم!)، حد خود را در این مورد مهم نیز بدانند و گاه گداری دانسته یا ندانسته آن را زیر پا بگذارند! انشاء الله خرج چندانی هم ندارد؛ چند لیتری بیش تر سوزاندن بنزین ناقابل و کمی استهلاک خودرو و لاستیک؛ برادران و خواهران دینی هم تا دلتان بخواهد وقت آزاد دارند ... ببخشید! کم مانده بود خرج خودِ این برنامه را که در سرتاسر کشور باید به اجرا گذاشته شود، فراموش نمایم!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/01/blog-post_7850.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!