«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۵, شنبه

انشاء الله در این زمینه هم به مقام نخست برسیم و الله را خشنود نماییم!

به گزارش زیر درباره ی نرخ تورم سالیانه کشورهای جهان و جایگاه اقتصاد ایران در میان آن ها اندکی باریک شوید! بگمانم نیازمند گواهمندی یا گفته ای افزوده درباره ی کارکرد اقتصادی ـ اجتماعی رژیم دزدان اسلام پیشه، بویژه دولت نامور به «زهدان اجاره ای» نیست که گماشته ی آن، هنوز پس از سه سال زرزرهایش درباره ی دولت پیشین را پی می گیرد، بی آنکه کاری درخور در هیچ زمینه ای به سود توده های مردم ایران انجام داده باشد.

برای آن رهبر درگذشته با همه ی تیزهوشی اش در برخی زمینه ها، چیزی به نام «اقتصاد»، درخور خر و گاو بیش نبود و برای دَبَنگ جانشین وی، شاید چیزی درخور بوزینگان و سایر انگل های خیمه و خرگاهش! می پندارم، چنانچه این گزارش را جلویش نهاده و بی هیچ توضیحی افزوده، تنها به وی بگویند که ایران در زمینه ی تورم اقتصادی به جایگاه دوازدهم در جهان دست یافته، شاید چیزی در این مایه بگوید:
خوب! بحمدلله ما چندان فاصله ای با اول شدن نداریم؛ انشاء الله برادران با بصیرت و صبر و پشتکار انقلابی ـ اسلامی، این فاصله را هم جبران کنند تا در این زمینه هم چون بسیاری از دیگر زمینه ها به مقام نخست برسیم و الله را خشنود نماییم!  

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

***

گزارش سازمان آمریکایی از نرخ تورم در ایران

«سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» با اشاره به نرخ تورم ۱۵.۳ درصدی ایران در سال گذشته اعلام کرد ۲۱۳ کشور جهان تورم کمتری نسبت به ایران در این سال داشته اند.

«سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» در گزارشی از وضعیت تورم در ۲۲۵ کشور و دولت با هویت مستقل اقتصادی در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد تورم ۲۱۳ کشور جهان در این سال کمتر از ایران بوده است.

بر اساس برآوردهای اداره اقتصادی سیا نرخ تورم ایران در سال گذشته بالغ بر ۱۵.۳ درصد بوده و این کشور از نظر نرخ تورم در رتبه ۱۲ جهان قرار گرفته است. به عبارتی دیگر فقط ۱۱ کشور جهان در این سال تورم بیشتری از ایران داشته اند.

اوکراین بالاترین نرخ تورم را در این سال داشته است ... پس از این کشور، سودان جنوبی ... و سوریه ... به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

کشورهای یمن، آرژانتین، مالاوی، زامبیا، سودان، غنا، ترکمنستان و روسیه نیز پیش از ایران و در رتبه های چهارم تا یازدهم قرار گرفته اند ...


بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم و تنها بخش هایی از آن را پیراسته ام.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!