«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

یک نیرنگبازی رنگ باخته

آنگونه که رسانه های پاکستان گزارش داده بودند، کالبد مُلّا اختر محمد منصور، رهبر پیشین «طالبان»، آنچنان تکه تکه شده بود که گردآوری تکه ای کوچک از آن برای آزمایش های شناسایی «دی اِن آ» با دشواری روبرو بوده است. اکنون، بنا بر گزارشِ تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها، گذرنامه ی دست نخورده ی وی با روادید ایران و شماری اسکناس از آن میان، اسکناس های ایرانی با تصویر خمینی بر روی آن از خودرو یا شاید جیب های وی یافت شده اند (گزارش زیر و تصویرهای پیوست از همان گزارش).

آیا «یانکی» ها به جز بمب های نوترونی، فن آوری تازه ای ویژه ی بمب های شیمیایی یافته اند که آدم و آهن و هر چیز دیگری به جز اسکناس و گذرنامه را تکه تکه و نابود می کند؟! اگر چنین باشد، باید براستی گفت:
بنازم به این فن آوری که با شگفت زدگی «برادر مبارک»۱ درباره ی به رهبری رسیدن به گفته ی وی «یک لیبرال دموکرات» در سازمان دوزخی «طالبان»۲ پهلو می زند!

ب. الف. بزرگمهر    دهم خرداد ماه ۱۳۹۵

پی نوشت:

۱ ـ «برادر بَرَک حسین اوباما»

۲ ـ اوباما: انتظار نداشتم یک لیبرال دموکرات رهبر طالبان شود، برگرفته از رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی»  هفتم خرداد ماه ۱۳۹۵

    
***

برجای مانده های یک یورش؛ چه چیزهایی از مُلّا منصور برجای ماند؟

مُلّا اختر محمد منصور، رهبر پیشین «طالبان» روز یکم خرداد در پی یورش یک پهپاد آمریکایی در خاک پاکستان کشته شد. 

ملا اختر منصور کمتر از یک سال پیش، در ژوئیه سال ۲۰۱۵ به رهبری «طالبان» برگزیده شد؛ اعلام رهبری او پس از آن انجام پذیرفت که «طالبان» سرانجام پس از دو سال اعلام کرد که «ملّا عُمَر»، بنیانگذار و رهبر نامدارش، مرده است.

یک گذرنامه ی پاکستانی با روادید ایران، شماری اسکناس ایرانی و پاکستانی و یک کیف دستی دربردارنده ی شماری شیشه که در آن ها آمیخته های شیمیایی ناشناخته و دارو بوده از میان برجای مانده های پس از یورش به خودروی «مُلّا منصور» شناسایی شده است.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!