«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ خرداد ۸, شنبه

اگر کارها انشاء الله بر وفق مراد پیش برود ...

«در دو دهه اخیر کشوری را سراغ نداریم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی مناسب دست یافته باشد.»، برگرفته از سخنرانی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در مراسم گشایش «مجلس شورای فرمایشی اسلام پیشگی»، «خبرگزاری تسنیم»، هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵

برخی ناگفته های روی دل مانده ی آخوند پاچه ورمالیده:
چه اشکالی دارد بجای درگیری با برادران «یانکی» که پناه بر خدا به نرمش قهرمانانه ی دیگری خواهد انجامید و زبانم لال، واپسین دایره ی قرمز «آقا» نیز بر باد خواهد رفت با آن ها تعامل بیش تری کنیم؟ اکنون که بحمدلله گروه های سرکوب کارگری و کارمندی در اقصی نقاط ولایت اسلامی مان گسترش یافته، آیا بهتر نیست از تفنگداران شان نیز برای پیوستن به این گروه ها درخواست کنیم؟! این کار چندین حُسن دارد:
یکم: شور و نشاط و جنبش بیش تری در گروه های سرکوبگر پدید می آید تا کارشان را انشاء الله بهتر به انجام برسانند و بدانند که ما همیشه، حتا چنانچه لازم باشد از میان برادران «یانکی» و دیگر برادران اروپایی و جاهای دیگر نیروی جایگزین داریم؛
دوم: به برادران «یانکی» و دیگر برادران که در شاخاب پارس سرگردانند و ماه ها پای شان را روی زمین سفت نگذاشته اند، کمک می کنیم تا کمی نشاط بیش تر یافته با امت همیشه در صحنه و آماده برای سرکوب، بیش تر آشنا شوند و زمینه ی همکاری میان شان، درست مانند کشور برادر و همسایه: افغانستان، در سرکوب عناصر تندرو، منافقین، تکفیری ها و تروریست ها و خلاصه هر بنی بشر موی دماغ ولایت گسترش بیش تری یابد؛ و
سوم که از همه مهم تر است با آن ها تعامل را به حد اعلی درجه می رسانیم تا هوس یورش به ایران برای همیشه از سرشان بپرد و اینجا را خانه ی خود بشمار آورند. برای ما چندان توفیری هم نمی کند؛ زیرا هم اکنون نیز بیش از ۶۰ ناو و ناوشکن شان همراه با شماری بسیار تفنگدار در شاخاب پارس که سمت آفتابگیر خانه مان است، جایگزین شده اند.

به این ترتیب، اگر کارها انشاء الله بر وفق مراد پیش برود، «اقتصاد مقاربتی» که ما در دولت از نزدیک پی می گیریم به «اقتصاد مقاومتی» که «آقا» در سختگیری بر اجرای آن پافشاری فرموده اند و بخش مهمی از آن بر دوش برادران سرکوبگر نهاده شده، پیوند می یابد و ما با یک تیر بجای دو گنجشک، ده ها و صدها گنجشک که شاید در میان شان قناری نیز باشد، خواهیم زد و چشم دشمنان مان را کور خواهیم نمود! زیرا از یکسو به تعاملی بیمانندتر از «تعامل هسته ای» دست خواهیم یافت و از سوی دیگر، دریافت خودمان از اقتصاد را نیز بِینی و بین الله به یکدیگر نزدیک خواهیم نمود که این هم تعاملی به مراتب میمون تر از آن یکیست و صفوف همه مان را به هم فشرده و قلب های برادران دینی را نیز سرشار از امید به آینده ای بی ترس و هراس از «شیطان بزرگ» خواهد نمود.  

از زبان آن پستان مادر به دندان گزیده:      ب. الف. بزرگمهر   هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!