«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

جداگانگی های میان هر یک از گروهبندی های مجلس فرمایشی براستی کدامند؟

آیا این گروهبندی ها از برنامه هایی نوشته شده و آماج هایی روشن برخوردارند؟

در بررسی های انجام شده، «اصولگرایان» ۱۲۶ کرسی، «اصلاح طلبان» ۱۱۲ کرسی، «مستقل ها» ۴۲ کرسی و «اعتدال گرایان» ۹ کرسی در گزینش های مجلس دهم از آن خود کردند.

برگرفته از «خبرگزاری فارس»، ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

به این ترتیب، مجلس دهم دارای ۱۲۱ برگزیده ی «اصلاح طلب»، ۸۳ برگزیده ی «اصولگرا»، ۶۵ برگزیده ی «مستقل» و ۱۱ برگزیده ی هموند سیاهه ی «صدای ملت» خواهد بود.

برگرفته از «ستاره شیراز»، ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵، (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

با نادیده گرفتن جداگانگی (تفاوت) های درج شده در خبرهای دو خبرگزاری بالا و این نکته که نمی دانم «صدای ملت» کدام کوفت و زهر ماری است یا شاید همان گروه «اعتدال گرایان» باشد، هنوز برایم روشن نیست گروهبندی های یاد شده، براستی از کدام جداگانگی های چشمگیر برنامه ای با یکدیگر برخوردار بوده و آیا هر کدام برنامه ای نوشته شده که بر بنیاد آن بتوان جداگانگی های هر یک از دیگری را بازشناخت، دارند؟! آیا روشن است که هر کدام چه آماج هایی در سر می پرورانند؟ و آیا هرکدام، گروهبندی هایی یکپارچه اند یا آمیزه هایی همجوش و ناهمجوش، پراکنده در گروهبندی های گوناگون هستند؟ اگر چنین برنامه هایی در کار نباشد و پاسخ به پرسش های دیگر نیز روشن نباشد، تنها چیزی که به ذهنم می رسد این است که شاید «اصولگرایان» با پای راست، «اصلاح طلبان» گاه با پای چپ و گاه با پای راست و «اعتدال گرایان»، جفت پا به آنجا که نامش مجلس است رفت و آمد می کنند. درباره ی «مستقل ها» نیز هرچه اندیشیدم، خِرَدم به جایی قد نداد. می پندارم برای از تخم درآمدن جوجه های شان باید اندکی شکیبید؛ نمی دانم! شاید هم اکنون و تا آن هنگام، پایکوبان می آیند و دست افشان می روند! و در این باره که هرکدام با کدام دست، زبانم لال، می دزدند و به کدام جیب، راست یا چپ می ریزند نیز هنوز پاسخ روشن نیست و نیازمند بررسی های بیش تر است.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!