«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

برده هایی جنسی در زرورقی از دین و مذهبی وامانده!


به نوشته تصویر پیوست، باریک شوید! آیا از خود و جامعه ای که از سوی دزدان اسلام پیشه ی بی آبرو به مرز تهیدستی و گرسنگی کشانده شده، شرم نمی کنید؟ آن هم در کشوری که تنها در دوره ی دهساله ی گذشته به اندازه ی همه ی دوران های پیش از آن، درآمد نفتی داشته است؟! و آن رهبر بیشرم، دم از فرهنگ می زند و زنان را به کدبانوگری دلگرم می کند! 

این هم نمونه ای از آن جامعه ی آرمانی اسلامی به پندار و باور رهبر "ساده زیست" نود و پنج میلیارد دلاری و دیگر دزدان الله کرم فرمانروا بر کشوری با پیشینه ی درخشان فرهنگی است؛ جامعه ای که سن و سال روسپیگری، دخترکان زیر ۱۵ سال را نیز دربرمی گیرد و بجای پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی به سوی برده داری پیش می رود؛ جامعه ای که زنان در نقش برده های جنسی، "پیشقراولان" آن بشمار می روند.

اینگونه که پیش می رود، بزودی برادران «یانکی» نیز به "جنبش" «ارتقای فضای معنوی جامعه و ایجاد شرایط مناسب روحی و آرامش خیال برادران ...» خواهند پیوست؛ حتا دور از ذهن نیست که «جرج دبلیو بوش» هم برای دمی آسایش و آرامش روحی سری به «مشهد مقدس» بزند. بگومگوهای وی با همسرش را می توانم تا اندازه ای به پندار آورم:
ـ اگر بازهم برایم از این چشم غُرّه ها بروی به حوریان بهشتی در آن شهر مقدس پناه خواهم برد!

ب. الف. بزرگمهر   هفتم تیر ماه ۱۳۹۳  

تصویر پیوست از «گوگل پلاس» برگرفته شده است.


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!