«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

پرسش های آزمون رشته ی تاریخ، ۱۰۰ سال پس از این


پس از دوره ی پادشاهی خاندان گوربگور شده ی پهلوی کدامیک از پادشاهی های زیر زمام امور را در دست گرفتند؟

ـ خاندان آشوریان
ـ خاندان اشکانیان
ـ خاندان صفاریان
ـ خاندان آخوندیان

پاسخ درست: خاندان آخوندیان

*****

خاندان آخوندیان چند سال در ایران فرمانروایی کردند؟

پاسخ درست: کم و بیش ۵۰ سال

*****

چند تن از پادشاهان دوره ی آخوندیان را نام ببرید!

پاسخ درست: خمینی، میر شاه موسوی،  سلطان علی، اکبر شاه، سید علی شاه، آغا محمدخان اصلاحچی ( با فرنام «آقا محمدخان خندان») ـ محمود خالی بند

*****

در دوره ی کدام پادشاه خاندان آخوندیان به دختران زیر ۱۸ سال باکره، پیش از به دار آویختن تجاوز می شد؟

پاسخ درست: میر شاه موسوی و آغامحمد خان (ممد چاخان)

*****

به هنگام پادشاهی کدامیک از خاندان آخوندیان بود که خوابگاه دانشگاه تهران را به توپ بستند و روزنامه‌ها را بستند؟

پاسخ درست: آغامحمد خان

*****

آغامحمد خان در برابر ستم و ددمنشی بازماندگان مغول و تاتار و لباس شخصی‌ها چکار انجام داد؟

پاسخ درست: هیچی. لبخند می زد.

*****

هنگامی که نیروی امپراتوری آتازونی، هواپیمای «ایرباس» ایران را در آسمان شاخاب پارس ترکاندند، پادشاهان خاندان آخوندیان چه کردند؟

پاسخ درست: هیچی. قطعنامه آتش بس را دستینه (امضا) کردند و جام زهر را سر کشیدند.

*****

به هنگام کدام پادشاه  خاندان آخوندیان، ایران دارای دو پادشاه بود؟

پاسخ درست: سید علی شاه

*****

به هنگام کدام پادشاه خاندان آخوندیان، انگلستان به آفریقا جابجا شد؟

پاسخ درست: سلطان محمود خالی بند

*****

هنگامی که جنگجویان «طالبان» به کنسولگری ایران در هرات یورش بردند و همه ی دیپلمات های ایرانی را تیرباران کردند، فرمانروایان ایران چه کردند؟

پاسخ درست: هیچی. اندکی ناخشنود شدند، ولی سپس آن را به باد فراموشی سپردند.

*****

بیش ترین شمار تیرباران و به دار آویختن ایرانیان به هنگام کدامیک از پادشاهان آخوندیان بود؟

پاسخ درست:میر شاه موسوی

*****

هنگامی که جنگجویان بریتانیا و آتازونی به مقتدا صدر که از متحدان آخوندیان بود، یورش بردند، فرماندهان نظامی آخوندیان چه کردند؟

پاسخ درست: هیچی. یک فرستاده به دربار امپراتوری آتازونی فرستادند و از مقتدا صدر اعلام برائت کردند.

*****

کدام پادشاه خاندان آخوندیان از هیچ به همه چیز رسید؟

پاسخ درست: همه ی‌ پادشاهان خاندان آخوندیان از هیچ به پادشاهی رسیدند.

*****

نیرنگباز‌ترین پادشاه خاندان آخوندیان چه کسی‌ بود؟

پاسخ درست: اکبر شاه و آغامحمد خان (ممد چاخان)

*****

هنگامی که جنگجویان اسرائیل به حزب الله لبنان که از متحدان اصلی آخوندیان بود، یورش بردند و زمین و زمان را به آتش کشیدند، پادشاهان ایران چه کردند؟

پاسخ درست: هیچی! کمی هارت و پورت راه انداختند؛ ولی پس از آن اعلام کردند که هرگونه پشتیبانی مالی و نظامی ما به حزب الله دروغ است. ما نیرویی به نام حزب الله نمی شناسیم!

*****

رویداد تاریخیِ «هاله نور» را فشرده شرح دهید!

پاسخ درست: به باور تاریخ نگاران، هنگامی که «شاه محمود خالی بند» برای نخستین بار در زیر نورافکن ها قرار گرفت، چنین پنداشت که پرتوی از نور سراسر بدن وی را گرفته است. پس از آن، نه تنها دور بیش تری برداشت که بر اندازه ی خالی بندی اش نیز بسی افزوده و از سوی مردم با فرنام «محمود خالی بند» شناخته شد.

*****

واپسین پادشاه خاندان آخوندیان که بود و چگونه مرد؟

پاسخ درست: به دلیل خر تو خر شدن بیش از اندازه در میان خاندان و گرد و خاک به هوا برخاسته، واپسین پادشاه این خاندان شناخته نشد؛ ولی گویا سرانجام از پرخوری و پیروی بیش از اندازه از «سیره رسول الله»، جان به جان آفرین سپرده باشد.

*****

علت بنیادین نابودی خاندان آخوندیان چه بود؟

پاسخ درست: کشتار مردم، دزدی و چپاول سرمایه های ملی‌ و حتا اشیاء زیرخاکی برجای مانده از گذشتگان ایران،خود فروختگی و چوب حراج به جان و مال و ناموس مردم ایران زدن و هزار و یک دلیل دیگر ...

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی نویسی و بازآفرینی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

برایش می نویسم:
... یک اشتباه قطعی درباره ی مدت فرمانروایی «خاندان آخوندیان» دارد که پاسخ داده: ۵۰ سال!

این خاندان تاکنون دوبار در آستانه ی سرنگونی قرار گرفته که به کوشش برادران انگلیسی و آمریکایی (همانا: شیطان بزرگ) و نبود سازماندهی و هماهنگی شایسته ی نیروهای چپ و پیشرو در آفرینش جبهه ای متحد از سرنگونی رهیده است! این خاندان از درون پوسیده و به شدت فرسوده است و بیگمان هستی ننگینش با بدیده گرفتن دیگر دگرگونی های هر آن بیش تر شتابنده ی جهانی  به آن اندازه که نوشته شده، نخواهد بود. امید بر آن است که سرنگونی آن هرچه زودتر بدست خود مردم ایران انجام پذیرد؛ وگرنه بی هیچ گمان و گفتگو، سرنگونی به شکلی فاجعه آمیز، به شکل فروپاشی و از هم پاشی سرزمینی و چنگ اندازی امپریالیست ها و بهره کشان جهان انجام خواهد پذیرفت و خاک ایران را تکه تکه خواهد نمود. با شوربختی باید بگویم که به این سو روانیم و همه ی آمایش های آن کم و بیش فراهم شده است. سرنگونی این رژیم پلید وامانده و فرسوده حتا دیر نیز شده است و هرچه دیرتر شود، بخت فروپاشی مانده سرزمین باستانی ایران، بیش تر افزایش خواهد یافت.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۳

پی نوشت:
 
آنچه نوشتم برپایه کار پژوهشی کم و بیش دامنه دار از گذشته تاکنون است و نوشتارهایی چند نیز در این باره و از آن میان در «گوگل پلاس» انتشار و بازانتشار شده است. درباره ی دلایل بایستگی سرنگونی این رژیم تبهکار و ضدخلق های ایران با آنکه به شکل هایی پراکنده در یادداشت های گوناگونی به آن اشاره کرده ام، جای نوشتاری جداگانه با همه ی دلیل ها و نمودهایی که هر روز برخی از آن ها در پراتیک اجتماعی خود را نشان می دهد و نیاز به نوشتن در آن باره را از میان می برد، تهی است که امیدوارم آن را آنگونه که شایسته است، بتوانم بنویسم.

یادم رفته بود برایش بنویسم که واپسین پادشاه خاندان آخوندیان را نیز به نادرست «محمود خالی بند» نام برده که نمی تواند از روی نادانی باشد.  با این همه؛ امیدوارم سرش به دُم «آخوند ریش حنایی» آبزیرکاه و دم و دستگاه دزد و خودفروخته و دژخیمش که نمودی از کُلیّت رژیم پلید جمهوری اسلامی (و نه تنها بخشی از آن!) است، بند نباشد

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۳
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!