«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

تمرین تاکتیکی بر فراز شهر، مادربخطاها؟!

به گزارش کوتاه شده ی زیر اندکی باریک شوید! مادربخطاهای آزمون پس داده در جنگ با «صددام» و گریخته از پیشانی نبرد بگفته ی خویش، بر فراز تهران تمرین تاکتیکی هوافضا نموده اند! چه نام دهان پرکنی؟! مادربخطاهای زمینی شان قرار است در کوی و برزن های شهر نیز توپ و تفنگ برُخ مردم بکشند و به پندار خویش، همه را سر جای شان بنشانند؛ گام بگام فضایی بسان آنچه گشتاپوی آلمان نازی در شهرهای چنگ اندازی شده ی اروپا بکار می بست و نمونه ای شایان درنگ از آن در داستانی به نام «قرعه برای مرگ» در یکی از شماره های «کتاب هفته» در دوران شاه گوربگور شده، چاپ شده بود:
یک مهمانی با هفت هشت تن از نزدیک ترین دوستان و آشنایان در خانه ای آپارتمانی در پاریس؛ و ناگهان صدای شلیک یکی دو گلوله از خیابان. جُستارهای مورد گفتگو دگر می شوند و اندکی پس از آن، صدای چکمه هایی که با شتاب پله ها را درمی نوردند و در خانه را می کوبند. بانوی مهماندار در را باز می کند. گماشته ای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار جلوی در ایستاده است. کوتاه و شمرده رو به همه ی کسانی که نشسته یا با کنجکاوی نیم خیز شده اند، می گوید:
یکی از همقطاران ما را در کوچه ی شما به گلوله بسته و کشته اند و ما از هر اشکوبی، یک خانه و از هر خانه یک تن را تیرباران خواهیم کرد. گزینش با خود شماست و ساعتی برای آن وقت خواهید داشت.

قرعه برای مرگ می آغازد ...

سرنگون باد رژیم تبهکار و ایران بربادده دزدان اسلام پیشه!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶

***

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز در طی مشاهده شدن دود سفید در فراز آسمان تهران روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
دود دیده شده صبح امروز در آسمان شهر تهران، ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده‌های بال ثابت و متغیر و همچنین پهپادهای نیروی هوا فضای سپاه بوده است.

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود: این تمرین تاکتیکی در یکی از پایگاه های مختص تمرین های هوافضا صورت گرفته است.

برگرفته از «خبرگزاری مهر»   ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!