«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

این دو تبار، چه گُلی بسر توده های مردم کردستان زده اند؟!

به فشرده ی دو گزارش زیر از «خبرگزاری کُرد» اندکی باریک شوید!

اینکه نخست وزیر سرزمین (اقلیم) کردستان در صدر گروهی از دو تبارِ بارزانی و طالبانی به همایش سالانه ی «داووس» رفته و در آنجا به چه کاری سرگرم است، جای درنگ داشته و پرسش برانگیز است؛ ولی جز این، گفتگوهای وی با نخست وزیر دست نشانده ی «یانکی» ها و انگلیسی ها در سرزمین تکه پاره ی همچنان نامور به «عراق» در آنجا، آن هم در شرایطی که گدرگاه مرزی پیشخاپور میان سرزمین کردستان و کردستان سوریه بسته شده و از آنجا هیچگونه کمکی برای کردهایی که به نبردی نابرابر با ارتش زرهی ترکیه برخاسته اند، فرستاده نمی شود (گزارش زیرین) از آن هم پرسش برانگیزتر و دردناک تر است. اینگونه که بدیده می آید، چانه زنی در بالا و کارچاق کنی های نان و آبدار در آنجا که خرپول ترین سرمایه داران جهان و عروسک های دولتمدارشان گرد هم آمده اند، آسوده تر از خاکِ خودشان است.

در اینجا از این نکته ی برجسته که همه ی رژیم های مافیایی منطقه به همراه روسیه و دیگر کشورهای امپریالیستی و حتا همین دو تبار برجای مانده از همبودهای کهنه در سرزمین کردستان، خواهان سرکوبی و از میان بردن زمینه های اجتماعی ـ اقتصادی هرگونه برونزدی هستند که از آن بگونه ای بوی سوسیالیسم و همکاری و همبستگی خلق ها با یکدیگر برآید، درمی گذرم؛ ولی این پرسش آزاردهنده، هربار که به آن می اندیشم، ذهنم را درگیر می کند که این دو تبار، چه گُلی بسر توده های مردم کردستان زده اند که در آنجا همچنان همه کاره و هیچکاره اند؟!

ب. الف. بزرگمهر    ششم بهمن ماه ۱۳۹۶

***

نیچروان بارزانی و حیدر عبادی در داووس دیدار کردند

نیچروان بارزانی، نخست وزیر سرزمین (اقلیم) کردستان که در صدر گروهی به همایش سالانه ی «داووس» رفته است، روز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ برای دومین بار پس از همه پرسی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ با حیدر عبادی، نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، ناهمداستانی های میان  «اربیل» و «بغداد» به ستیزه و بررسی نهاده و قرار شد، نشستی دیگر میان دو طرف در راستای عادی سازی هماوندی ها و گره گشایی دشواری ها انجام پذیرد.

قباد طالبانی، دستیار نخست وزیر، فواد معصوم، مسوول دفتر مسعود بارزانی و آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی سرزمین کردستان در دیدار بارزانی و عبادی حضور داشتند.

«خبرگزاری کُرد»  پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)


***

بستن مرزها با کردستان سوریه از سوی «اربیل» در چارچوب بهره وری های ترکیه است

یکی از نمایندگان کُرد در مجلس عراق گفت که بستن گذرگاه مرزی پیشخاپور میان سرزمین کردستان و کردستان سوریه از فرستادن کمک‌ های انساندوستانه به این منطقه در شرایط یورش ترکیه به «آفرین» «عفرین؟!» جلو می گیرد و در چارچوب بهره وری های «آنکارا» جای می گیرد.
...
نماینده ی کُرد مجلس عراق درباره ی بستن گذرگاه مرزی پیشخاپور میان سرزمین کردستان و کردستان سوریه گفت که باز کردن این گذرگاه مرزی کاریای سرزمین کردستان است؛ زیرا هیچ بهانه ای برای بستن آن نیست؛ بسود ترکیه است و چون تحریم سرراست مردم کردستان سوریه به شمار می آید و از ارسال فرستادن کمک های انساندوستانه به این منطقه جلو می گیرد. وی مهار این گذرگاه مرزی از سوی انجمن شورای کُرد در سوریه را نپذیرفتنی دانست و گفت که اگر دولتِ سرزمین [کردستان] برای بازگشایی این گذرگاه مرزی آمادگی نداشته باشد، نمایندگان کُرد برای گرفتن تصمیمی سیاسی به منظور بازگشایی مرز پیشخاپور از سوی مجلس عراق فشار خواهند آورد.

گذرگاه مرزی پیشخاپور (سیمالکا) در اختیار نیروهای حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی رئیس سرزمین کردستان است.

«خبرگزاری کُرد»  پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!