«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۳, سه‌شنبه

یکباره بگو حکومت نظامی است، خودت را آسوده کن!

پیرمرد به زنک شلخته ای با موهای اَجغ وَجغی اشاره می کند و می گوید:
این کیست؟ اینجا چکار می کند؟

می گویم: زن بدی نیست؛ مانیکوریست پدیکوریست است.

چشم هایش چهار تا می شود و می پرسد: چی چی کوریست دیگر چگونه پیشه ای است؟

می گویم: بیش تر با ناخن های دست و پای آدم ها سر و کار دارد؛ آن ها را لاک می زند و برق می اندازد؛ پوست مرده ی دور و برشان را پاکیزه می کند و در کنار آن، گاهی دست و پا را ماساژ می دهد ...

هنوز اندکی از پاسخم مانده تا بگویم، کاری بهداشتی و آرایشی است که با نگاهی تند و چشم هایی که از برافروختگی دو دو می زند، می گوید:
یکباره بگو جنده است، خودت را راحت کن!۱

اکنون در آن شهر بزرگ، برنامه ای به نام «طرح آرامش و امنیت شبانه تهران» براه انداخته اند و کسی که نام «سردار» به کونش بسته و فرمانده انتظامی تهرانِ بزرگش کرده اند از «طرح جامع و کامل آرامش و امنیت شبانه تهران» سخن می راند که گویا از پاسی از شب آغاز شده و تا بامداد پی گرفته می شود. خوب! روشن است که کسانی در این شهر بزرگ و بیگمان در شهرهای کوچک و بزرگ دیگر، بیخوابی بسرشان زده و آرامش شان بهم خورده است. "سردار" درباره ی این برنامه از آن میان، می گوید:
«این طرح با برنامه‌ریزی کامل و مفصل و با مشارکت صدها نفر از مأموران پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ و یگان‌های عملیاتی به مرحله اجرا خواهد آمد ... پلیس‌های تخصصی در هر حوزه با برنامه‌ریزی مفصل وظایف مختلفی را برعهده دارند و انشاءالله در طرحی که امشب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، بتوانیم آنچه را درخواست مردم است، محقق سازیم ... مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس راهور و یگان‌ امداد در این طرح مشارکت خواهند داشت.»۲

خوب! یکباره بگو حکومت نظامی است، خودت را آسوده کن!

ب. الف. بزرگمهر    سوم بهمن ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ بنیاد این گفتگوی پندارآمیز، شوخی (جوک) ناخوشایندی، ساخته و پرداخته ی «سازمان امنیت و اطلاعات» (ساواک) رژیم بحاک سپرده شده ی پادشاهی با سمت و سوی ضد خلقی درباره ی یکی از خلق های ایران است که بویژه از دوره ی آغاز «مشروطیت» به این سو، بیش ترین دانشمندان، هنرمندان و فرهنگیان و نیز شایسته ترین کوشندگان سندیکایی و سیاسی را به جامعه ی ایران پیشکش نموده است.

۲ ـ برگرفته از گزارش «طرح آرامش و امنیت شبانه تهران/ به‌کارگیری صدها نفر از مأموران پلیس پایتخت در طرح»، «خبرگزاری فارس»  دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ (برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!