«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

شیطان بزرگ راضی، آقا بیشعور راضی، گورِ پدرِ ناراضی! ـ بازانتشار

به گزارش زیر درباره ی بهبود بخشیدنِ توان نظامی ایران اندکی باریک شوید! آنچه در گزارش بر زبان نیامده و بگمان بسیار نیرومند، بخشی از توافق های جداگانه و پنهانی میان رژیم تبهکار و ورشکسته ی اسلام پیشگان فرمانروا بر ایران و «یانکی» ها را دربرمی گیرد، خرید جنگ ابزار از کشورهای امپریالیستی و بویژه «یانکی» هاست. می پندارم، بسیاری خوب می دانند که پرسودترین داد و ستد کالا در جهان، بگونه ای نسنجیدنی با همه ی کالاهای دیگر، در فروش جنگ ابزار به کشورهای وامانده نهفته است.
***
محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی «کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی» خبر داده که این کمیسیون تصویب کرده تا «پنج هزار میلیارد تومان» در بودجه سال ۱۳۹۵ ایران، برای «تقویت بنیه دفاعی» اختصاص داده شود.

آقای پورابراهیمی، شنبه ۱۴ فروردین به خبرگزاری فارس گفته که این مبلغ از «محل پول‌های برگشت داده‌ شده قراردادهای نظامی خارجی ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی» در نظر گرفته شده است.

ایالات متحد، همزمان با تبادل چند زندانی با ایران در دی ماه ۱۳۹۴، یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار به جمهوری اسلامی پرداخت کرد. این مبلغ، اصل و سود دیرکرد قراردادی بود که در دوره ی شاه، میان ایران و ایالات متحد برای خرید جنگ ابزار بسته شد؛ ولی پس از انقلاب از سوی ایالات متحد زیر پا نهاده شده بود.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»، ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۵

این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است. بند پایانی آن را نیز پیراسته ام.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!