«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

اینگونه آن ماچه سگ را در آن نیمچه حزب پوشالی بالا کشیدند ...

... و این، تنها یکی از ترفندهای بکار گرفته شده از سوی عروسک های خیمه شب بازی جا خوش کرده در رهبری آن نیمچه حزب سیاسی است!

«در آستانه ی برپایی گردهمایی سراسری ”حزب دمکرات“ برای رونمایی* نامزد این حزب در گزینش ریاست‌جمهوری، ”دبی واسرمن شولتز“، رییس کمیته ملی حزب، به شَوَند افشاگری تازه ی ”ویکی‌لیکس“ از مسوولیت خود کناره‌گیری کرد. افشاگری ”تارنگاشت ویکی‌لیکس“ گواه بر آن است که در ای میل ‌های رد و بدل شده میان برخی هموندان کمیته ی یادشده، آن ها کوشیده بودند از باورهای ”برنی سندرز“ در جریان همچشمی ‌های درون‌حزبی اش با ”هیلاری کلینتون“، علیه خود وی سود برند.

آقای سندرز، گفته ی خانم واسرمن شولتز [درباره ی کناره گیری اش را] تصمیم درستی برای آینده ی حزب دمکرات دانسته است:
”رهبری حزب می بایستی در جریان روند گزینش نامزد درون‌ِ حزب، ناوابسته برجای می ماند؛ آنچه در روند همچشمی‌ های سال ۲۰۱۶ رخ نداد.“ ...»**

ب. الف. بزرگمهر    چهارم امرداد ماه ۱۳۹۵

* پارسی نویسی:
بجای واژه ی از ریشه عربی«معرفی»، بهتر است از واژه ی پارسی «شناسانیدن» بهره برد. در برخی موردها و با اندک چشم پوشی می توان از آمیخته واژه ی «رونمایی» نیز که بیش تر به آرش پرده برداری از تندیس یا چیزی دیگر بکار می رود، سود برد. در اینجا با آماج ویژه ای در هماوندی با متن گزارش، دانسته از آمیخته واژه ی «رونمایی» بهره برده ام.

** برگرفته از گزارش «رییس کمیته ملی حزب دمکرات آمریکا در پی افشاگری ویکی‌لیکس کناره‌گیری کرد»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا» چهارم امرداد ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] و برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!