«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

ما آدم های شادی بودیم! سوگواری هم نداشتیم! ـ بازانتشار


دوستی برایم روزهای شادی و سوگواری دوران پیش از اسلام ایرانیان و دوره ی چیرگی و گسترش دین اسلام و پس از آن مذهب شیعه در کشورمان را فرستاده و بالای آن نوشته است:
ما انسان های شادی بودیم! عزاداری هم نداشتیم!
 
و من به یاد زنده یاد محمد قاضی، ترزبان (مترجم) بسیار توانای میهن مان می افتم که زمانی دور در گفتگو با همتای اسپانیایی خویش گفته بود:
«ما، هر دو از یک چیز زخم خوردیم! زخم شما مدت هاست خوب شده؛ ولی از زخم ما همچنان خون می چکد!» (نقل به مضمون)* 
 
ب. الف. بزرگمهر    ٢٣ دی ماه ١٣٩١
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/01/blog-post_12.html 
 
* «... از زخم ما همچنان خون می چکد!»، ب. الف. بزرگمهر، ١٢ تیر ماه ١٣٩١ 
 

|||||||||||||||||||||||||||||
 

ما آدم های شادی بودیم سوگواری هم نداشتیم!
 
فروردین ماه                                              
۱ فروردین
جشن نوروز / جشن سال نو۲ فروردین
عيدنوروز
۳ فروردین
عيدنوروز
۴ فروردین
عيدنوروز
۶ فروردین
روز اميد، روزشادباش نويسي / روز تولد زرتشت
۱۰ فروردین
جشن آبانگاه
۱۳ فروردین
جشن سيزده بدر
۱۷ فروردین
سروش روز، جشن سروشگان
۱۹ فروردین
فروردين روز، جشن فروردينگان

اردیبهشت ماه
۱۰ اردیبهشت
جشن چهلم نوروز
۱۵ اردیبهشت
جشن ميانه بهار / جشن بهاربد

خرداد ماه
۶ خرداد
خرداد روز، جشن خردادگان
۱۳ خرداد
تير روز، جشن تيرگان

تیر ماه
۱ تیر
جشن آب پاشونك، جشن آغاز تابستان
۱۵ تیر
جشن خام خواري

امرداد ماه
۷ مرداد
امرداد روز، جشن امردادگان
۱۰ مرداد
جشن چله تابستان

شهریور ماه
۴ شهریور
زادروز داراب (كوروش)
۴ شهریور
شهريور روز، جشن شهريورگان

مهر ماه
۱۶ مهر
مهر روز، جشن مهرگان
۲۱ مهر
جشن پيروزي كاوه و فريدون

آبان ماه
۱۰ آبان
آبان روز، جشن آبانگان
۱۵ آبان
جشن ميانه پاييز

آذر ماه
۱ آذر
آذر جشن
۹ آذر
آذر روز، جشن آذرگان
۳۰ آذر
جشن شب يلدا

دی ماه
۱ دی
زادروز خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
۸ دی
دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
۱۵ دی
دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
۲۳ دی
دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

بهمن ماه
۲ بهمن
بهمن روز، جشن بهمنگان
۵ بهمن
جشن نوسره
۱۵ بهمن
جشن ميانه زمستان
۲۹ بهمن
جشن سپندارمذگان، روز عشق

اسفند ماه
۵ اسفند
جشن اسفندگان
 
جدول بالا دربرگیرنده ی همه ی جشن ها نيست و اشتباهاتی نیز دربر دارد؛ ولی در هر ماه، دست کم یک جشن و میانگین بیش از دو جشن داشته ایم و جشن نیز به آرش كار را زمین نهادن و واگذاردن آن به آینده نبوده استب. الف. بزرگمهر
 
 *** 
 
اکنون مناسبت های سال ١٣٩١
 
چهارشنبه ١۷ فرودین تا شنبه ٢٦ فروردین دهه فاطمیه اول به مناسبت مرگ حضرت فاطمه
 
چهارشنبه ٦ اردیبهشت تا جمعه ١۵ اردیبهشت دهه فاطمیه دوم به مناسب مرگ حضرت فاطمه به روایتی دیگر
 
جمعه ۵ خرداد مرگ امام هادی
 
یکشنبه ١٤ خرداد مرگ امام خمینی (به تازگی، رادیو تلویزیون ١٠ روز عزاداری راه می اندازد!)
 
چهارشنبه ١۷ خرداد مرگ حضرت زینب
 
شنبه ٢۷ خرداد مرگ امام کاظم
 
دوشنبه ٩ مرداد مرگ حضرت خدیجه
 
چهارشنبه ١٨ مرداد ضربت خوردن حضرت علی
 
جمعه ٢٠ مرداد شهادت حضرت علی  (١٩ مرداد هم بین الشهادتین است و مستحب موکد است که عزاداری شود!)
 
چهارشنبه ٢٢ شهریور مرگ امام صادق
 
یک شنبه ٢ مهر مرگ شاهِ چراغ: احمد بن موسی برادر امام رضا
 
سه شنبه ٢۵ مهر مرگ امام محمد تقی
 
سه شنبه ٢ آبان مرگ امام باقر
 
جمعه ٢٦ آبان تا شنبه ۷ آذر دهه اول محرم و مرگ امام سجاد
 
دوشنبه ٢٠ آذر مرگ امام سجاد به روایتی دیگر
 
چهارشنبه ١۵ آذر تا جمعه ٢٤ آذر دهه آخر محرم 
 
پنجشنبه ١٤ دی اربعین حسینی تا شنبه ٢٣ دی که دهه آخر ماه صفر است در این ده روز مرگ پیامبر، امام حسن و امام رضا هم هست. 
 
یکشنبه ١ بهمن مرگ امام عسکری
 
پنجشنبه ٣ اسفند مرگ حضرت معصومه خواهر ٨ ساله امام رضا
 
این هم ٦۷ روز عزاداری در برابر این یک کم جشنی که داشته ایم. البته در بعضی از شهرهای ایران پیشواز و بدرقه هم می روند و برای تمام این ٦۷ روز دسته وسینه زنی و هیات و دستگاه برپاست.
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!