«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

یادداشتی به یک تارنگاشت!


گردانندگان تارنگاشت ...!

در روزهای گذشته، دوستی که به تارنگاشت شما نیز گاهی سر می زند و به یادداشت های حاشیه ای نوشتارها بیش از خود آن ها دلبستگی دارد، از من پرسیده است که آیا درباره ی نوشتار خانم ... در تارنگاشت شما، یادداشت (comment) نوشته ام؟! به وی پاسخ منفی می دهم.

با مراجعه به آن نوشتار و نگاه به یادداشت های حاشیه ای آن روشن می شود که کسی به نام «آ. بزرگمهر» در آنجا اظهار نظر کرده است که البته با «ب. الف. بزرگمهر»، نامی که من آن را بکار می برم تا اندازه ای تفاوت دارد؛ ولی به هر رو، برای بسیاری، چون این دوست می تواند سوء تفاهم در پی داشته باشد.

بد نیست بدانید که در «گوگل پلاس» که من تنها به خاطر بهره وری از ای ـ میل «گوگل» از آن بگونه ای محدود برای درج نوشتارهایم سود می برم و در هیچ رسانه ی به اصطلاح اجتماعی دیگری عضویت ندارم، به دلیل های روشن و از سوی بگمانم اطلاعاتی های جمهوری اسلامی، چندین  «بهزاد بزرگمهر» (نام من در آنجا) در کنار نام من درست کرده اند (پوشه ی پیوست را ببینید!) که به خاطر آن ناچار شده ام در چندین نوبت به کاربران آنجا، هشدارهایی در این باره بدهم.

من تاکنون چند بار که از شمار انگشتان یک دست شاید کم تر باشد، مستقیم برای شما یا برای نوشتن یادداشتی حاشیه ای، پیام فرستاده ام و هر بار با یادآوری نام و نیز نشانی ای ـ میلم: behzadbozorgmehr@gmail.com

از شما خواهشمندم از درج یادداشت ها و نوشتارها با نام هایی همانند که برانگیزاننده ی سوء تفاهم برای دیگران است، خودداری کنید. یک راه حل آن، اجباری نمودن نشانی ای ـ میل ها برای اظهارنظر است که از دریافت یادداشت از سوی آدم های ناشناس و کسانی که می خواهند با بی مسوولیتی چیزکی در پای نوشتارها بنویسند تا اندازه ای می کاهد؛ البته اگر نمی خواهید شیوه ی پوپولیستی کارتان را که با آنکه نسبت به گذشته بهبود یافته، ولی همچنان رگه هایی نیرومند از آن دیده می شود، پی بگیرید!

تنها یک امکان برجای می ماند و آن اینکه آن آدم، براستی «آ. بزرگمهر» نام داشته باشد که به پندار من چنین نیست؛ وگرنه به گمان بسیار نام کوچکش را نیز کامل می نوشت؛ در غیر این صورت، سوء استفاده از نام یا برنام (عنوان) کسی دیگر است و در این مورد رد پای همان ها که در «گوگل پلاس» و جاهای دیگر به چنین کارهایی دست زده و می زنند را می بینم؛ گرچه ممکن است و امیدوارم، اشتباه کرده باشم.

به هر رو توجه باریک بینانه ی شما به جُستار را خواستارم!

ب. الف. بزرگمهر     چهارم اسپندماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!