«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

تبهکاران، چه سرنوشتی برای مردم ایران رقم زده اند؟!پی نوشت:

از رئیس جمهور ممنونیم به اونایی که باید، سبد کالا نداد؛ اونایی هم که داد بین ۲ تا و ۸ تا فرقی نگذاشت  ...ممنونیم، ما رو آگاه کرد که بی سوادیم و قانون شکن!

کدوم رییس جمهوری، این همه محبت داره نسبت به مردمش؟! ... دست کم نگیرید دولت تدبیر و امیدُ ...

برگرفته از از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش اینجانب: ب. الف. بزرگمهر 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!