«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۱۴, دوشنبه

دریافتید چرا بسیار مهم است؟


جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف [بخوان: نوکر خودشان] دیدار کرد. آماج این دیدار که در حاشیه ی «نشست امنیت جهانی» در مونیخ برگزار شد، گفتگو بر سر چالش های هماوند با برنامه ی اتمی ایران بود.

به گفته یکی از بلندپایگان «وزارت خارجه ایالات متحد»، آقای کری بر اهمیت گفتگوی دوستانه ی هر دو سو و پیروی ایران از کارهایی که در «طرح اقدام مشترک» بر دوش گرفته، پافشاری نمود.

«طرح اقدام مشترک»، برآیند نشست جهانی ماه نوامبر گذشته در ژنو بود. وی همچنین روشن نمود که «ایالات متحد»، تحریم های کنونی را پی خواهد گرفت.

به گفته ی کاترین اشتون، مسوول «سیاست خارجی اتحادیه اروپا»، در شرایطی که «جامعه جهانی» [بخوان: ششلول بندهای جهان] در کار آمایش دور پسین گفتگوهای چندجانبه اند، دیدار رودرروی کری و ظریف «بسیار مهم است»!

برگرفته از خبرگزاری ها با آرایش تازه و بازنویسی از سوی اینجانب؛ عنوان و افزوده های درون [ ] از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!