«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

تک خوری نکنید و به سهم خود خشنود باشید! وگرنه، نان تان را آجر می کنیم!

سرنگونی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، وظیفه ی درنگ ناپذیر ملی ـ میهنی است!

گزارش زیر را که از تارنگاشتی وابسته به امپریالیسم برگرفته ام، دربردارنده ی هشداری دوباره و این بار روشن تر از پیش از سوی گماشتگان امپریالیست های یانکی به امپریالیست های فرصت طلب فرانسوی است که می کوشند تا از بخت بدست آمده در پیِ قرارداد ننگین ژنو، گوی پیشتازی را از همچشمان انگلیسی و امریکایی و لاشخورهای کوچک دیگر برای سرمایه گذاری در کشور نگونبخت مان بربایند. چندی پیش در این باره نوشته بودم: 
«... پیشروی و گسترش بازهم بیش تر روند ضدانقلابی در حاکمیت جمهوری اسلامی، گردن نهادن، سرسپردگی و وابستگی هرچه بیش تر این رژیم تبهکار به سامانه ی امپریالیسم، همزمان، نشانه هایی روشن از افزایش همچشمی در میان گرگ های امپریالیستی را دربر دارد. در این زمینه، هشدار حاکمیت ”ایالات متحد“ به شرکت ها و نهادهای بزرگ امپریالیستی فرانسه درباره ی زیاده روی نکردن و نگه داشتن اندازه ی سرمایه گذاری در ایران شایان درنگ است؛ گویی، گرگی به لاشخوری گوشزد می کند:
”عمده کارِ شکار از آنِ من بود و تو تک خوری را آغاز کرده ای!»۱

این بار، «اوباما در همایش خبری با همتای فرانسوی خود با اشاره به سفر برخی بازرگانان فرانسوی به ایران گفته است:
”این کار برای آنها خطرناک خواهد بود ... آمریکا [چیزی چون] یک تن آجر روی آنها خواهد ریخت.“»۲ که به زبانِ زبانزد زیبای خودمان، چنین از آب درمی آید:
تک خوری نکنید و به سهم خود خشنود باشید! وگرنه، نان تان را آجر می کنیم!

این هشدار در شرایطی داده می شود که همتای فرانسوی وی در همان همایش خبری، آب پاکی روی دست گماشته ی امپریالیست های «یانکی» ریخته و پاسخ می دهد:
«... تصمیم بازرگانان اروپا و فرانسه برای سفر به هر کجا که می‌خواهند به‌ دوش خودشان است.»۳

سخنان بالا را که از دیدگاه پراگماتیسم سرمایه داری بر زبان هر دو گماشته امپریالیستی رانده شده در کنار سخنان حسن فریدون روحانی یا همانا «حسن آقا» در «همایش داووس» بگذاریم تا همراستایی ها و نیز دیدگاه سردرگم «آخوند ریش حنایی» که در نقش آموزگار برای بزرگ سرمایه داران جهان سخنرانی نموده، بهتر روشن شود. بخش عمده ای از سخنان اندرزگونه ی وی را که بیگمان نیشخند بسیاری از اربابان و مدیران بنگاه های بزرگ اقنصادی جهان سرمایه داری را در پی داشته، در اینجا درز گرفته ام:
«من معتقدم که صلح و امنیت در خاورمیانه در گرو ... ارج نهادن به بخش خصوصی و همکاری نخبگان در سطح بین‌المللی است ... جهانی شدن، این بار در شکل بحرانِ جهانیِ اقتصادی، نشان داد که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر کشتی‌بانانِ خردمندی برنگزینیم، توفان‌ها به همه ما آسیب می‌رسانند ... همه بر سر یک سفره نشسته‌ایم و بی‌مبالاتی، عدم رعایت اخلاق و منافع مشترک جوامع، می‌تواند سرمایه بین نسلی انسان‌ها را نابود کند ... سیاست‌های اقتصادی باید عدالت اجتماعی و منافع همگان را در نظر بگیرد؛ همه باید سود ببرند ... مایلم ... از همه ی حضارِ محترم دعوت نمایم که به ایران سفر کنند و زمینه‌های وسیعِ سرمایه‌گذاری و همکاریِ مشترکِ امنیت‌ساز را خود مشاهده کنند؛ با بخش خصوصی و دولتیِ ایران تماس حاصل نمایند ... تا با هم به این واقعیت برسیم که تنها از طریقِ تعامل، همکاری، هم‌فکری، فهمِ متقابل و رشدِ فن‌آوریِ صنعتی و اقتصادی است که می‌توانیم برای مردم مان زندگی بهتر فراهم کنیم، صلح را پایداری بخشیم و جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری بسازیم.»۴

خوب که در این سخنان باریک شوید، همان پیامی را دربر دارد که اوباما به همتای فرانسوی خود و سرمایه داران و بازرگانان بزرگ آن کشور می دهد:
«تک خوری نکنید و به سهم خود خشنود باشید!» با این تفاوت عمده که آن یکی از موضعی برتر و نیرومند به لاشخوری همچشم که در چپاولگری شتاب ورزیده، چنین می گوید و خواهان سهم بیش تر از لاشه ی شکار است و «حسن آقا» و بالاتر از «حسن آقا» در کشورمان و همه ی گروه های لاشخور ایرانی را نیز از بورژوا لیبرال ها گرفته تا دیگران به هیچ می گیرد؛ و «آخوند ریش حنایی» از موضعی سست و ناپایدار، سهم بیش تر در چپاول دارایی ها و ثروت های ملی ایران را به آن ها وعده می دهد؛ به این شرط که رژیم تبهکار و فرومایه ی جمهوری اسلامی پابرجا مانده و سهم کوچکی از چپاول داشته باشد. روشن است که سهم توده های مردم ایران در این میان، نشستن در کشتی نخبگان و بازرگانان نیست که شنایی جانکاه در موج های سهمگین سرمایه داری و اگر بختی داشته باشند، چنگ زدن بر تخته پاره ای شناور بر دریاست تا دستِکم سر خود را بالای آب نگاه دارند. این، همه ی آن چیزی است که در صورت به درازا کشیده شدن هستی این رژیم ننگین برای توده های مردم و خلق های میهن مان برجای می ماند!

از دید من، سمتگیری همه ی نیروهای میهن پرست ایرانی در همکاری و یگانگی با یکدیگر برای سرنگونی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، وظیفه ی درنگ ناپذیر ملی ـ میهنی است!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲

افزوده های درون [ ] از آنِ من است.

پانوشت:

۱ ـ ب. الف. بزرگمهر، ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲ ـ «هشدار آمریکا به بازرگانان اروپایی: نمی‌توانید با ایران تجارت داشته باشید!»، «مرکز دموکراسی برای ایران»، ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

۳ ـ  همانجا

۴ ـ سخنرانی «حسن آقا» در چهل و چهارمین همایش جهانی اقتصاد در «داووس» (سوییس)

***

هشدار آمریکا به بازرگانان اروپایی: نمی‌توانید با ایران تجارت داشته باشید!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با پی گرفتن موضعگیری های وزیر امور خارجی و رییس‌جمهور این کشور اعلام کرد که واشنگتن از میزان هشدار کشورهای اروپایی به شهروندان‌شان، درباره ی فعالیت بازرگانی نکردن با ایران خشنود نیست.

«جین ساکی»، سخنگوی «وزارت امور خارجی ایالات متحد» در پاسخ به پرسشی درباره ی تهدید سوداگران و بازرگانان خارجی از سوی باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا و اینکه این امر چه تأثیری بر هماوندی های بازرگانی ایران و اروپا خواهد داشت، گفت:
«بگذارید در آغاز بگویم که وزیر خارجه نیز همین چالش ها را هفته گذشته در میان نهاد؛، وی این جُستار  را در دیدار خصوصی با فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و دیگر بلندپایگان کشورهای مربوطه اعلام کرده است. نکته مهمی که رییس‌جمهور و وزیر اعلام داشته‌اند، این است که در این هنگام حساس، باید متحد بمانیم؛ ”جامعه جهانی“ [بخوان: «ششلول بندهای جهان»!] باید متحد بمانند. اعضای «گروه ۱+۵» و ”جامعه جهانی“ باید در انجام تحریم‌ها متحد بمانند و زیر پا گذارندگان تحریم‌ها را پاسخگو نمایند.»

اوباما در همایش خبری با همتای فرانسوی خود با اشاره به سفر برخی بازرگانان فرانسوی به ایران گفته بود:
«این کار برای آنها خطرناک خواهد بود ... آمریکا [چیزی چون] یک تن آجر روی آنها خواهد ریخت.»

این در حالی بود که اولاند اعلام کرد، تصمیم بازرگانان اروپا و فرانسه برای سفر به هر کجا که می‌خواهند به‌ دوش خودشان است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
«نکته اینجاست که ایران برای بازرگانی باز نیست. کار زیادی برجای مانده که باید انجام گیرد و این پیامی است که می کوشیم برسانیم. نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که آیا خشنود خواهیم بود یا نه؛ باید ببینیم چه رخ می‌دهد.»

وی درپاسخ به پرسشی درباره ی خشنودی آمریکا از شریکان خود، بویژه انگلستان و فرانسه در مورد هشدار به شهروندان‌شان برای بازرگانی با ایران گفت:
«اگر وزیر امور خارجی و رییس‌جمهور آمریکا می پنداشتند که آن ها کاری بایسته انجام می‌دهند، این جُستار را در میان نمی‌ گذاشتند.»

«ساکی» در پاسخ به پرسشی درباره ی درمیان نهاده شدن اعمال محدودیت بر برنامه‌های پژوهش های هسته‌ای ایران و ناهمتایی چنین خواسته‌ای با «پیمان جلوگیری از گسترش هسته‌ای» گفت:
«مذاکرات درباره ی یک توافق دربرگیرنده از هفته آینده آغاز خواهد شد. فکر نمی‌کنم کسی درباره چالش‌ برانگیزی، پیچیده و فنی بودن آن ها شکی داشته باشد. به همین دلیل است که مجموعه‌ای از ویژه کاران را در اختیار داریم. درباره ی نتیجه این مذاکرات پیش‌بینی نمی‌کنم.»

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

برگرفته از تارنگاشت وابسته به امپریالیسم «مرکز دموکراسی برای ایران»

این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است. افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!